Polacy odłożyli ponad 1,5 miliarda złotych na swoje emerytury

Polacy odłożyli ponad 1,5 miliarda złotych na swoje emerytury

Prawie 1,6 miliarda złotych Polacy wpłacili w 2016 roku na poczet III filaru emerytalnego. To o ponad 250 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku. Prawie 60% nowych IKE i IKZE zostało otwartych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI). Na Indywidualne Konta Emerytalne wpłynął ponad 1 miliard złotych, a na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego ponad 0,5 miliarda złotych. Oznacza to, że gotowość Polaków do samodzielnego oszczędzania na emeryturę rośnie, ale wciąż jest na stosunkowo niskim poziomie. Dane Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że IKE cieszy się większym zainteresowaniem Polaków.

Wyższy limit IKZE

Wyższy limit IKZE

Wyższe przeciętne wynagrodzenie wiąże się również z wyższym limitem IKZE i IKE. To szczególnie dobra wiadomość dla osób, które odkładają pieniądze na przyszłą emeryturę w ramach III filaru. Limit IKZE i IKE zwiększany jest praktycznie co roku, co może świadczyć o bogacącemu się społeczeństwa. Wielkość możliwych wpłat uzależniona jest bowiem od wartości prognozowanej średniej krajowej. Eksperci twierdzą, że w 2017 roku może ona sięgnąć 4 263 złotych, co daje sumę o 108 złotych wyższą niż w ubiegłym roku.

Kto decyduje się na oszczędzanie z IKE i IKZE?

Kto decyduje się na oszczędzanie z IKE i IKZE?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) uznawane są za III filar systemu emerytalnego. Dane Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że w I połowie 2016 roku IKE posiadało blisko 870 tysięcy osób, natomiast IKZE prawie 615 tysięcy osób. Analizy ekspertów pozwalają twierdzić, że starsi –powyżej 30 lat, preferują IKE, natomiast młodsi – do 30. roku życia stawiają na IKZE. Ogólnie rzecz biorąc, najliczniejszą grupę decydującą się na oszczędzanie w ten sposób stanowią osoby w wieku 51-60 lat.

Jak naprawdę działa IKZE?

Jak naprawdę działa IKZE?

Jednym z narzędzi, z jakich można skorzystać, by oszczędzać na przyszłą emeryturę w tzw. III filarze emerytalnym, są Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. W jaki dokładnie sposób działają i czy warto się na nie zdecydować? IKZE pozwala przede wszystkim na gromadzenie środków finansowych na przyszłą emeryturę, przy jednoczesnym uzyskiwaniu z tego tytułu wielu innych korzyści podatkowych i finansowych. Nie tylko osoby dorosłe mogą myśleć o założeniu IKZE. Zgodnie z obowiązującym prawem, IKZE mogą założyć osoby już w wieku 16 lat, jednak wpłaty na to konto mogą być dokonywane wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym osoba małoletnia uzyskała dochody z pracy z tytułu umowy o pracę.

Niższy podatek dla przedsiębiorców dzięki IKZE

Niższy podatek dla przedsiębiorców dzięki IKZE

W Polsce istnieje blisko 2 miliony działalności gospodarczych, które zatrudniają mniej niż 10 osób, z czego prawie 2/3 z nich to firmy jednoosobowe. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci prowadzący małe i średnie przedsiębiorstwa, często szukają możliwości obniżenia podatku. Można tego dokonać na wiele sposobów. Jednym z takich są wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które nie tylko zredukuje wysokość podatku, ale przyczyni się do poprawy jakości życia na przyszłej emeryturze.

Brak wiedzy Polaków na temat III filaru

Brak wiedzy Polaków na temat III filaru

Wraz z końcem lipca zamknięto okno transferowe, dzięki któremu osoby jeszcze pracujące mogły zmienić decyzję o sposobie przekazywania swoich składek. Przyszli emeryci do wyboru mieli dwie opcje – świadczenie z ZUS lub z OFE. Niewielu Polaków jednak wie, że oprócz tych dwóch opcji oszczędzania istnieje jeszcze jeden sposób, a mianowicie III filar. Jak pokazują badania, jedynie 13% ankietowanych wskazuje IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) jako formę dodatkowego oszczędzania. Jednak i IKZE mało kto słyszał.

Nowa propozycja KNF – EKO

Nowa propozycja KNF – EKO

EKO, czyli Emerytalne Konto Oszczędnościowe jest nową propozycją Komisji Nadzoru Finansowego, mająca na celu ożywić powoli i ciągle niedoceniany trzeci filar. Pracownicy mogliby odkładać co miesiąc 150 zł, niezależnie od uczestnictwa w IKE, IKZE lub PPE. Takie rozwiązanie pod wieloma względami przypominałoby indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). EKO mogłoby być prowadzone w różnych instytucjach – np. jako rachunek bankowy, rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, domu maklerskim lub Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

Niski odsetek oszczędzających na emeryturę

Niski odsetek oszczędzających na emeryturę

Zaledwie 21,2% badanych oszczędza na emeryturę w jakiejkolwiek formie (w tym w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). Większość z nich, bo 43%, przeznacza na odkładanie maksymalnie 10% swoich rocznych dochodów. Tylko jedna piąta tej grupy na zabezpieczenie emerytalne przeznacza powyżej 10% swoich zarobków. Pozostałe osoby z całej badanej grupy (78,8%) nie podejmują żadnych działań zmierzających do ochrony swojego przyszłego stanu materialnego. Okazuje się, że Polacy zaczynają zastanawiać się nas swoją przyszłością emerytalną dopiero po ukończeniu 50. roku życia. Skąd taki stan rzeczy?

Polacy martwią się o emeryturę

Polacy martwią się o emeryturę

Okazuje się, że coraz więcej Polaków postanowiło samodzielnie zadbać o wysokość swojej przyszłej emerytury, co wynika z troski o swój byt w podeszłym wieku. Najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego dotyczyły nowych rachunków zakładanych w Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Wskazały one na to, że znaczna liczba Polaków rezygnuje z usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z braku zaufania do instytucji i bierze los we własne ręce. Z roku na rok bowiem przybywa coraz więcej rachunków z IKZE.

Korzyści z IKZE

Korzyści z IKZE

Wczesne rozpoczęcie odkładania pieniędzy na przyszłą emeryturę to jeden ze sposobów na zapewnienie sobie godnego życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Jedną z możliwości jest oszczędzanie na nadchodzące świadczenie w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Powstało ono w 2012 roku jako III instrument dający szansę na odkładanie środków na przyszłą emeryturę. Jakie są korzyści z posiadania IKZE? Przede wszystkim jest to możliwość wzięcia we własne ręce swojej przyszłości.