Ranking IKE i IKZE

Ranking IKE i IKZE

Najlepsze obecnie IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) w formie funduszu inwestycyjnego okazuje się być w Union Investment TFI, NN Investment Partners TFI oraz Investors TFI. Zainteresowani założeniem IKE w dobrowolnym funduszu emerytalnym prowadzonym przez PTE powinni także sprawdzić ofertę Nationale-Nederlanden PTE, MetLife PTE oraz PTE PKO. Wśród IKE prowadzonych przez ubezpieczycieli najkorzystniejsze okazują się być oferty Nationale-Nederlanden, Avivy i PZU Życie. Wyłowione one zostały, biorąc pod uwagę dotychczasowe efekty inwestycyjne (stopy zwrotu z inwestycji na koniec 2017 roku), różnorodność oferty oraz ponoszone przez klientów koszty.

Rekordowe oszczędności w III filarze

Rekordowe oszczędności w III filarze

Na indywidualnych kontach emerytalnych – IKE i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – IKZE Polacy zgromadzili już ponad 9 miliardów złotych. Oszczędzając w ramach III filaru, można zbudować sobie dodatkowy kapitał na emeryturę. IKZE, czyli indywidualne konta zabezpieczenie emerytalnego, to wprowadzona pięć lat temu forma oszczędzania na emeryturę w ramach dobrowolnego III filaru. Oszczędności odkładane na tych kontach nie są obciążone podatkiem Belki, czyli 19-procowym podatkiem od zysków kapitałowych.

Najlepsze oferty IKZE

Najlepsze oferty IKZE

Wśród IKZE prowadzonych przez ubezpieczycieli najwyższe oceny związane z zadowoleniem klientów uzyskały oferty Avivy, Nationale-Nederlanden oraz PZU Życie. Najlepszym IKZE w formie funduszu inwestycyjnego okazało się Union Investment, NN Investment Partners oraz PKO. Równie interesująco przedstawiają się oferty funduszy Nationale-Nederlanden, PZU oraz MetLife. IKZE proponują też domy maklerskie i pojedyncze banki.

Dobrowolny Fundusz Emerytalny w Generali

Dobrowolny Fundusz Emerytalny w Generali

Dobrowolny fundusz emerytalny – w skrócie DFE to forma oszczędzania i inwestowania na dodatkową emeryturę w ramach trzeciego filaru. Istnieje sześć możliwości gromadzenia środków na przyszłość za pomocą mechanizmów trzeciego filaru: depozyty bankowe, obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, bezpośrednie inwestycje giełdowe oraz dobrowolne fundusze emerytalne. DFE w Generali zapewnia wysoki komfort życia na emeryturze.

IKZE w ING

IKZE w ING

IKZE, czyli konto do samodzielnego gromadzenia środków na emeryturę, oferowane jest także przez ING Bank Śląski. Każdy klient, który je posiada, może wpłacać na nie pieniądze kiedy chce do wysokości rocznego limitu, który w 2017 roku wynosi 5 115,60 złotych. Dodatkowo może korzystać przy tym z ulgi podatkowej, która za 2017 rok może wynieść nawet do 1 637 złotych. Otwarcie IKZE w ING jest darmowe, a oprocentowanie (bez podatku Belki) wynosi od 0,70% w skali roku.

Promocja w PZU

Promocja w PZU

PZU Życia wprowadza ofertę specjalną dla swoich klientów. Teraz od 1 lipca 2016 roku w każdej nowo zawartej umowie mają zastosowanie postanowienia dodatkowe. Na podstawie tych nowych zasad opłata alokacyjna zostanie obniżona o 50% w stosunku do jej standardowej wysokości w okresie do końca trwania umowy.

Polacy odłożyli ponad 1,5 miliarda złotych na swoje emerytury

Polacy odłożyli ponad 1,5 miliarda złotych na swoje emerytury

Prawie 1,6 miliarda złotych Polacy wpłacili w 2016 roku na poczet III filaru emerytalnego. To o ponad 250 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku. Prawie 60% nowych IKE i IKZE zostało otwartych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI). Na Indywidualne Konta Emerytalne wpłynął ponad 1 miliard złotych, a na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego ponad 0,5 miliarda złotych. Oznacza to, że gotowość Polaków do samodzielnego oszczędzania na emeryturę rośnie, ale wciąż jest na stosunkowo niskim poziomie. Dane Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że IKE cieszy się większym zainteresowaniem Polaków.

Wyższy limit IKZE

Wyższy limit IKZE

Wyższe przeciętne wynagrodzenie wiąże się również z wyższym limitem IKZE i IKE. To szczególnie dobra wiadomość dla osób, które odkładają pieniądze na przyszłą emeryturę w ramach III filaru. Limit IKZE i IKE zwiększany jest praktycznie co roku, co może świadczyć o bogacącemu się społeczeństwa. Wielkość możliwych wpłat uzależniona jest bowiem od wartości prognozowanej średniej krajowej. Eksperci twierdzą, że w 2017 roku może ona sięgnąć 4 263 złotych, co daje sumę o 108 złotych wyższą niż w ubiegłym roku.

Kto decyduje się na oszczędzanie z IKE i IKZE?

Kto decyduje się na oszczędzanie z IKE i IKZE?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) uznawane są za III filar systemu emerytalnego. Dane Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że w I połowie 2016 roku IKE posiadało blisko 870 tysięcy osób, natomiast IKZE prawie 615 tysięcy osób. Analizy ekspertów pozwalają twierdzić, że starsi –powyżej 30 lat, preferują IKE, natomiast młodsi – do 30. roku życia stawiają na IKZE. Ogólnie rzecz biorąc, najliczniejszą grupę decydującą się na oszczędzanie w ten sposób stanowią osoby w wieku 51-60 lat.

Jak naprawdę działa IKZE?

Jak naprawdę działa IKZE?

Jednym z narzędzi, z jakich można skorzystać, by oszczędzać na przyszłą emeryturę w tzw. III filarze emerytalnym, są Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. W jaki dokładnie sposób działają i czy warto się na nie zdecydować? IKZE pozwala przede wszystkim na gromadzenie środków finansowych na przyszłą emeryturę, przy jednoczesnym uzyskiwaniu z tego tytułu wielu innych korzyści podatkowych i finansowych. Nie tylko osoby dorosłe mogą myśleć o założeniu IKZE. Zgodnie z obowiązującym prawem, IKZE mogą założyć osoby już w wieku 16 lat, jednak wpłaty na to konto mogą być dokonywane wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym osoba małoletnia uzyskała dochody z pracy z tytułu umowy o pracę.