Wyższy limit IKZE

Wyższe przeciętne wynagrodzenie wiąże się również z wyższym limitem IKZE i IKE. To szczególnie dobra wiadomość dla osób, które odkładają pieniądze na przyszłą emeryturę w ramach III filaru. Limit IKZE i IKE zwiększany jest praktycznie co roku, co może świadczyć o bogacącemu się społeczeństwa. Wielkość możliwych wpłat uzależniona jest bowiem od wartości prognozowanej średniej krajowej. Eksperci twierdzą, że w 2017 roku może ona sięgnąć 4 263 złotych, co daje sumę o 108 złotych wyższą niż w ubiegłym roku.

Obliczając wysokość limitu wpłat na konto III filaru, mnoży się prognozowaną średnią krajową przez 3 (IKE) lub przez 1,2 (IKZE). A zatem, w bieżącym roku możemy wpłacać na konta z III filara emerytalnego odpowiednio: do 12 789 złotych (IKE) oraz maksymalnie do 5 115,60 złotych (IKZE). Przyszłość emerytalna Polaków rysuje się w zdecydowanie jaśniejszych barwach, gdyż okazuje się, że systematycznie wzrasta poziom zamożności Polaków. Konto IKZE zwolnione jest z podatku od zysków. Dodatkowo środki zgromadzone w ciągu roku na koncie mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania. W 2017 roku można dzięki temu zyskać dodatkowe 1 626,99 złotych.

Dodaj swoją opinię