Brak wiedzy Polaków na temat III filaru

Wraz z końcem lipca zamknięto okno transferowe, dzięki któremu osoby jeszcze pracujące mogły zmienić decyzję o sposobie przekazywania swoich składek. Przyszli emeryci do wyboru mieli dwie opcje – świadczenie z ZUS lub z OFE. Niewielu Polaków jednak wie, że oprócz tych dwóch opcji oszczędzania istnieje jeszcze jeden sposób, a mianowicie III filar. Jak pokazują badania, jedynie 13% ankietowanych wskazuje IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) jako formę dodatkowego oszczędzania. Jednak i IKZE mało kto słyszał.

Eksperci TNS Polska przeprowadzili badania, które pokazać miały wiedzę Polaków na temat ich przyszłych świadczeń emerytalnych. Okazało się, że aż 53% Polaków nie umie wskazać żadnego ze sposobów odkładania dodatkowych pieniędzy w ramach oszczędności na nadchodzącą emeryturę. Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego nie cieszą się dużą popularnością. Jedynie 3% badanych osób wykazało wiedzę o istnieniu tej formy III filaru. Najsłabiej na tle wszystkich respondentów wypadła najmłodsza kategoria wiekowa (25-34 lata), ponieważ prawie 60% z nich nie potrafiło wskazać żadnego ze sposobów dostępnych w ramach III filaru.

Dodaj swoją opinię