Dla kogo jest IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego skierowane jest do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Osoba niepełnoletnia może jednak dokonywać wpłat na konto tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Wpłata na IKZE nie może przekroczyć wysokości takowych dochodów. Jedna osoba może posiadać tylko jedno Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Z drugiej jednak strony nic nie stoi na przeszkodzie by ta sama osoba poza IKZE miała również IKE oraz uczestniczyła w PPE (Pracowniczym Programie Emerytalnym).

Ustawa regulująca działanie III filaru emerytalnego nie przewiduje istnienia wspólnych kont IKZE. Oznacza to, że każde konto jest w pełni indywidualne. Nie można w takim wypadku założyć konta na przykład ze współmałżonkiem. Każdy musi mieć konto oddzielnie. IKZE to konta, na którym można w skali roku odłożyć o wiele mniej niż w przypadku IKE. Jest to związane z limitami wprowadzonymi przez ustawodawcę. Warto też zwrócić uwagę, iż IKZE jest przeznaczone dla osób, które planują odkładać na przyszłą, dodatkową emeryturę przez minimum 5 lat.

Wypłata z konta może nastąpić zgodnie z przepisami dopiero po minimum pięciu latach oszczędzania i wpłacania środków na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zarówno IKE jak IKZE może być dziedziczone. Oznacza to, że po śmierci właściciela konta oszczędności na nim zgromadzone mogą przejść na własność osoby uposażonej. Jest to, więc dobre rozwiązanie dla osób, które dodatkowo chcą zabezpieczyć finansowo swoich bliskich.

Dodaj swoją opinię