Dobrowolny Fundusz Emerytalny w Generali

Dobrowolny fundusz emerytalny – w skrócie DFE to forma oszczędzania i inwestowania na dodatkową emeryturę w ramach trzeciego filaru. Istnieje sześć możliwości gromadzenia środków na przyszłość za pomocą mechanizmów trzeciego filaru: depozyty bankowe, obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, bezpośrednie inwestycje giełdowe oraz dobrowolne fundusze emerytalne. DFE w Generali zapewnia wysoki komfort życia na emeryturze.

Generali w ramach DFE zapewnia wypłatę świadczenia w ratach nawet przez 10 lat lub jednorazowo – według potrzeb klienta. Ma on także możliwość wskazania osoby uprawnionej do wypłaty zgromadzonych środków w przypadku śmierci klienta. Dodatkowo Generali oferuje zwolnienie z opodatkowania wypłat transferowych zgromadzonych środków między instytucjami prowadzącymi IKZE oraz wypłat transferowych dokonanych na IKZE osoby uprawnionej na wypadek śmierci, a także możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wpłat dokonywanych na IKZE. Wysokość aktualnej stawki za zarządzanie Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wynosi 2,6% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku.

Dodaj swoją opinię