IKZE Compensa TUnŻ

Compensa działa na polskim rynku w ramach dwóch spółek. Są to Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. Spółki są elementem międzynarodowej Vienna Insurance Group. Jest to wiodący austriacki koncern ubezpieczeniowy na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku już od 1990 roku natomiast Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group jest obecna od 1997 roku. Spółki oferują swoim klientom szeroki zakres ubezpieczeń w tym ubezpieczenia na życie czy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

W Compensa IKZE to indywidualne ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ważny jest fakt, że każda składka wpłacona na takowe konto pomniejsza podstawę opodatkowania. Oczywiście mamy tu do czynienia z pewnymi limitami ulg podatkowych. Poza tym mamy również do czynienia z limitami maksymalnymi wpłat określonymi przez odpowiednie przepisy prawa. Po 65 roku życia właściciel konta może wypłacać środki zgromadzone na IKZE w ratach lub też może zdecydować się na jednorazową wypłatę.

Z oferty Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego mogą skorzystać osoby w wieku od 16 do 60 lat. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie dochodu z tytułu wykonywanej pracy objętego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku IKZE w Compensa pierwsza minimalna składka wynosi 300 złotych. Do indywidualnego konta dołączone jest ubezpieczenie na życie klienta.

Oficjalna stronawww.compensa.pl

Dodaj swoją opinię