IKZE KBC TFI

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało założone w 2002 roku. Wcześniej spółka działała, jako TFI Kredyt Banku S.A. W wyniku przejęcia przez TFI Kredyt Banku działalności WARTA TFI S.A. oraz WARTA Asset Management S.A. w 2005 roku zmieniono nazwę na KBC TFI S.A. Towarzystwo jest własnością belgijskiej Grupy KBC. Oferta towarzystwa to między innymi szeroki wachlarz funduszy inwestycyjnych, Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) czy programy oszczędnościowe.

W ramach oferty dostępnej w KBC klienci mogą liczyć na korzyści związane z systematycznym odkładaniem środków finansowych na IKZE, coroczną ulgę podatkową związaną ze składkami wpłacanymi na konto (po uwzględnieniu ustawowych limitów) czy różnorakie strategie oszczędzania. Ponadto towarzystwo gwarantuje niskie wpłaty minimalne. Pierwsza wpłata to zaledwie 100 złotych. Kolejne to jeszcze mniejszy wydatek. Mowa tu o kwocie minimalnej na poziomie 50 złotych. W ramach IKZE w KBC można oszczędzać wielu różnych funduszach.

Mowa tu o KBC Akcji Małych i Średnich Spółek, KBC Zmiennej Alokacji, KBC Akcyjny, KBC Globalny Akcyjny, KBC Aktywny, KBC Globalny Stabilny, KBC Stabilny, KBC Papierów Dłużnych oraz KBC Pieniężny. Każdy zainteresowany oszczędzaniem na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego Z KBC może założyć takowe konto w najbliższej placówce Banku Zachodniego WBK, oznaczonej logo “Kredyt Bank”. Niezbędny będzie odpowiedni dokument potwierdzający tożsamość.

Oficjalna stronakbctfi.pl

Dodaj swoją opinię