IKZE Nordea DFE

Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. powstało w wyniku przejęcia w 2005 roku przez Grupę Nordea za pośrednictwem Nordea Life Holding A/S dwóch spółek Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego i Towarzystwa Ubezpieczeń Na Życie będących wcześniej własnością Sampo plc. Dziś Grupa Nordea jest właścicielem stu procenta akcji Nordea PTE S.A. Towarzystwo oferuje obowiązkowe ubezpieczenia w ramach II Filaru. Od 2012 roku w ofercie Nordea PTE S.A. znajduje się również Plan Emerytalny Nordea IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

W ramach takowego planu właściciel konta może oszczędzać tyle ile chce i wtedy, kiedy chce. Wszystko w granicy rocznego, indywidualnego limitu nałożonego przez przepisy prawne. Wpłaty na konto upoważniają do ulg przy podatku dochodowym. Oferta Nordea zakłada minimalną kwotę pierwszej wpłaty na IKZE na poziomie 400 złotych. Kolejne wpłaty to minimalnie 100 złotych. W pierwszym roku Nordea wymaga minimalnej sumy wpłat na poziomie 1800 złotych. Po kolejnych okresach dwunastomiesięcznych wymagany stan rachunku to minimum 1500 złotych. Istniej możliwość przeniesienia środków zgromadzonych na IKE do omawianych IKZE.

Zgodnie z ustawą środki można wypłacić po 65 roku życia bez względu na płeć właściciela konta. Warunkiem jest tu minimalny okres oszczędzania na poziomie 5 lat. Może to być wypłata jednorazowa lub rozłożona na raty. Środki zgromadzone w ramach Planie Emerytalnym Nordea IKZE (tak jak w przypadku każdego IKZE) podlegają dziedziczeniu. Właściciel konta sam wskazuje osobę uposażoną.

Oficjalna stronawww.nordeapolska.pl

Dodaj swoją opinię