IKZE Pioneer Pekao TFI

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to najstarsze towarzystwo inwestycyjne działające na rynku polskim. Wyłącznym akcjonariuszem towarzystwa jest Pioneer Pekao TFI S.A. jest spółka Pioneer Pekao Investment Management S.A. Akcjonariuszami Pioneer Pekao Investment Management S.A. są Pioneer Global Asset Management S.p.A. (51% akcji) i Bank Pekao S.A. (49% akcji). Grupa Pioneer Global Asset Management może się poszczycić ponad osiemdziesięcioletnią historię.

Oferta Pioneer Pekao TFI S.A. to między innymi Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Wszystkim klientom zainteresowanym IKZE w Pioneer towarzystwo oferuje możliwość wyboru jednego z dwóch dostępnych portfeli inwestycyjnych. Mowa tu o Dynamicznego Inwestowania lub Stabilnego Inwestowania. W skład każdego z planów wchodzą te same trzy subfundusze Pioneer FIO: Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja, Pioneer Obligacji Plus oraz Pioneer Pieniężny. Portfele różnią się jednak potencjałem wzrostu i ryzykiem. Inne są również proporcje wpłat na poszczególne subfundusze.

IKZE w Pioneer to bardzo ciekawe rozwiązanie, któro nie wymaga wielkich środków na inwestycje. Pierwsza wpłata może wynosić jedynie 200 złotych, a kolejne nie mniej niż 100 złotych. Klient ma również możliwość dopłaty i zwrotu środków w każdym momencie. Ponadto osoby spełniające określone przez towarzystwo warunki mogą liczyć na zniżki w przypadku opłat manipulacyjnych. Możliwa jest również relokacja już zgromadzonego kapitału. Środki wpłacane na IKZE są podstawą ulgi podatkowej.

Oficjalna stronawww.pioneer.com.pl

Dodaj swoją opinię