IKZE PKO DFE

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna zostało założone przez dwa banki, a mianowicie: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna i Bank Handlowy w Warszawie S.A. Od 2003 roku jedynym akcjonariuszem towarzystwa jest PKO Bank Polski S.A. Wcześniej obydwa założyciele posiadali po 50% akcji. Podstawowym celem towarzystwa jest jak najlepsze zarządzanie środkami powierzonymi przez klientów. Oferta PKO BP BANKOWY PTE S.A. to m.in. IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Propozycja PKO opiera się na odpowiedniej ustawie regulującej działanie kont IKZE. Każdy zainteresowany oszczędzaniem w ramach trzeciego filaru emerytalnego z PKO może założyć omawiane konto bardzo szybko (wypełnienie odpowiedniego formularza zajmie jedynie 5 minut). Potrzebny do tego jest dowód osobisty, numer konta bankowego oraz dane osoby uposażonej (odziedziczy ona środki finansowe w przypadku śmierci właściciela rachunku). PKO zapewnia elastyczne korzystanie z konta.

Klient sam decyduje o wysokości i częstotliwości wpłat. Dzięki temu klient może wybrać wygodny dla niego termin wpłaty i dokonać jej wtedy, gdy dysponuje odpowiednimi środkami. Nie ma tu żadnych rygorów czy kar za opóźnienia. Ważną cechą IKZE zagwarantowaną przez ustawodawcę jest brak podatku od zysków kapitałowych. Podatku nie płaci się zarówno przy wypłacie jak i przy dokonywaniu zwrotu pieniędzy. Ze zgromadzonych pieniędzy można również skorzystać wcześniej, zanim osiągniemy wiek emerytalny. W PKO do IKZE można przystąpić drogą internetową.

Oficjalna stronawww.pkopte.pl

Dodaj swoją opinię