IKZE PKO TFI

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powołane zostało do życia przez PKO Bank Polski oraz szwajcarską grupę finansową Credit Suisse. Po raz pierwszy jednostki funduszu pojawiły się w sprzedaży 9 października 1997 roku. Dziś TFI oferuje swoim klientom przeszło czterdzieści różnych funduszy oraz programów inwestycyjnych. W ofercie PKO TFI dostępny jest również Pakiet Emerytalny, w którego skład wchodzą: Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny, IKE i IKZE. Środki wpłacane przez klientów inwestowane są w ramach funduszu PKO Zabezpieczenie Emerytalne.

Korzyści płynące z posiadania IKZE

Klienci korzystający z IKZE mogą liczyć na kilka udogodnień. Przede wszystkim jest to niższy podatek – zryczałtowana stawka 10% przy wypłacie środków po przejściu na emeryturę, a wpłaty na konto mogą być odliczone od podstawy opodatkowania. Posiadacz konta może odliczyć od podstawy opodatkowania środki (w ramach obowiązującego limitu) wpłacone na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Klienci korzystający z pakietu PKO TFI mogą również lokować swój kapitał na IKE i w ten sposób uniknąć podatku od zysków kapitałowych (19%).

Opłaty związane z IKZE

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie pobiera opłat manipulacyjnych za założenie i prowadzenie konta oraz za dokonywane wpłaty. Maksymalna wartość wpłaty określona jest przez limity obowiązujące dla poszczególnych elementów składających się na Pakiet Emerytalny PKO TFI. Minimalna wpłata w funduszach inwestycyjnych otwartych PKO TFI to 100 zł (zarówno pierwsza jak i kolejna wpłata).

Strategia inwestycyjna obrana przez PKO TFI

Pakiet Emerytalny PKO TFI opiera się na systemie kaskadowym. Klient wpłaca środki na jedno konto. Z tego konta pieniądze są automatycznie przelewane na IKZE, IKE i WPI. Najpierw środki kierowane są na IKZE aż do wyczerpania limitu ustawowego. Nadwyżka jest lokowana w IKE. Jeżeli i w tym przypadku limit roczny zostanie wykorzystany nadwyżka trafia do trzeciej gałęzi – Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego. Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego składa się z 5 subfunduszy, z których każdy dedykowany jest określonej grupie wiekowej. Strategia inwestycyjna każdego subfunduszu będzie się dopasowywać do kolejnych etapów życia klienta.

Jak założyć IKZE w PKO TFI?

Indywidualne Konto Zabezpieczenie Emerytalnego w PKO TFI można założyć tylko w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI. Na stronie internetowej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych dostępny jest specjalny formularz kontaktowy, dzięki któremu zainteresowani mogą poznać szczegóły oferty i dowiedzieć się jak można z niej skorzystać. Informacje dostępne są również za pośrednictwem infolinii PKO TFI.

Dodaj swoją opinię