IKZE Pramerica Życie TUiR

Pramerica Życie TUiR SA (dalej: Pramerica) działa w Polsce od 1999 roku. Korzenie Firmy sięgają jednak dużo dalej. Pramerica jest spółką należącą do grupy kapitałowej Prudential Financial, Inc. (PFI) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

Pramerica to towarzystwo ubezpieczeniowe, które specjalizuje się w unikalnych rozwiązaniach w zakresie ochronnych ubezpieczeń na życie dedykowanych najbardziej wymagającym Klientom indywidualnym, biznesowym oraz bankom. Firma stawia na najwyższą jakość serwisu i buduje go w taki sposób, aby spełniać indywidualne oczekiwania każdego Klienta, we wszystkich obszarach swojej działalności.

Ponadto stawia sobie za cel wprowadzenie na rynku nowego standardu ubezpieczeń w pełni satysfakcjonującego klientów. Dlatego też towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowało bogatą i nowoczesną ofertę ubezpieczeń i tym podobnych produktów. Mamy tu również do czynienia z Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Jest to program dobrowolny stanowiący element trzeciego filaru systemu emerytalnego. Konto w Pramerica upoważnia posiadaczy do ulg podatkowych w każdym roku podatkowym. Zyski z tytułu takiej formy oszczędzania na emeryturę nie podlegają podatkowi od zysków kapitałowych. Wprowadzając Indywidualne Konata Zabezpieczenia Emerytalnego Pramerica wzbogaciła swoją i tak obszerną ofertę skierowaną do osób chcących oszczędzać na przyszłość. Firma gwarantuje wysokość polis. Dzięki indeksacji chroni zgromadzone środki przed skutkami inflacji.

W ofercie Pramerica mamy dostęp do IKZE wraz z ubezpieczeniem na życie. Dzięki tego typu opcji możliwe jest zbudowanie planu oszczędnościowego w oparciu o dopełniające się rozwiązania finansowe. Ponadto gwarantuje to ochronę nie tylko gromadzonego kapitału, ale również samego klienta. Ubezpieczenie może być doskonałym rozwiązaniem w przypadku zaistnienia nagłych, nieszczęśliwych wypadków.

Oficjalna stronawww.pramerica.pl

Dodaj swoją opinię