IKZE PZU Życie

PZU Życie S.A. jest elementem Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU). Jest to jedna z największych instytucji finansowych działających w naszym kraju. To również jeden z liderów finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Początki PZU sięgają 1803 roku kiedy to powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe na ziemiach polskich. Grupa PZU to nie tylko szeroko pojęta działalność ubezpieczeniowa. To również otwarty fundusz emerytalny, fundusze inwestycyjne i programy oszczędnościowe.

W ofercie PZU znajdziemy również produkty pozwalające zaoszczędzić na przyszłą emeryturę takie jak Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Tego typu propozycja PZU charakteryzuje się wieloma ciekawymi cechami związanymi z ulgami podatkowymi. Każdy posiadacz IKZE (nie tylko w PZU) ma prawo do skorzystania z odliczenia podatkowego. Ponadto pieniądze zgromadzone na IKZE podlegają dziedziczeniu, a kapitał ten nie jest objęty podatkami od spadku czy darowizny.

Oferta kont IKZE skierowana jest do wszystkich osób które ukończyły 16 rok życia. Zakładając konto tego typu klient może zacząć oszczędzać na dodatkową emeryturę praktycznie od zaraz. Co ważne, właściciel sam decyduje ile i kiedy chce wpłacić na konto (zapewnia to wygodę i nie wymusza regularnych, comiesięcznych wpłat). Aby założyć konto w PZU należy wypełnić odpowiednią umowę i wskazać osoby uposażone na wypadek śmierci właściciela konta. PZU Życie S.A. gwarantuje proste warunki co pozwala na szybkie założenie nowego Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Oficjalna stronawww.pzu.pl

Dodaj swoją opinię