IKZE w ESBANKU Banku Spółdzielczym

W ofercie ESBANKU Banku Spółdzielczego pojawił się nowy produkt pozwalający na oszczędzanie na przyszłą emeryturę – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Co oferuje nowy gracz na rynku kont i oszczędzania w trzecim filarze? ESBANK Bank Spółdzielczy nie wymaga od klientów by wpłacali całą możliwą składkę na IKZE od razu. Mogą to robić w ratach, nawet w niewielkich kwotach. Bank nie ustalił również minimalnej wartości pierwszej wpłaty.

To, co wyróżnia omawianą ofertę od innych IKZE oferowanych przez uprawnione podmioty to zaniechanie przez bank inwestowania pieniędzy przyszłych emerytów w akcje oraz inne narzędzia finansowe obarczone wysokim ryzykiem. W zamian daje klientom gwarancję kapitału. Środki zgromadzone w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Więcej szczegółów dotyczących oferty IKZE w ESBANKU Banku Spółdzielczym znaleźć można na stronie internetowej banku oraz u doradców. Jak nowa oferta wpłynie na rynek IKZE zobaczymy w niedalekiej przyszłości.

Dodaj swoją opinię