Jak naprawdę działa IKZE?

Jednym z narzędzi, z jakich można skorzystać, by oszczędzać na przyszłą emeryturę w tzw. III filarze emerytalnym, są Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. W jaki dokładnie sposób działają i czy warto się na nie zdecydować? IKZE pozwala przede wszystkim na gromadzenie środków finansowych na przyszłą emeryturę, przy jednoczesnym uzyskiwaniu z tego tytułu wielu innych korzyści podatkowych i finansowych. Nie tylko osoby dorosłe mogą myśleć o założeniu IKZE. Zgodnie z obowiązującym prawem, IKZE mogą założyć osoby już w wieku 16 lat, jednak wpłaty na to konto mogą być dokonywane wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym osoba małoletnia uzyskała dochody z pracy z tytułu umowy o pracę.

Wszyscy zainteresowaniu otwarciem IKZE powinni wiedzieć, że nie ma możliwości założenia wspólnego Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego dla siebie i współzałożyciela, ponieważ IKZE ma charakter indywidualny, a nie rodzinny. IKZE umożliwia uzyskanie w ramach corocznego zeznania podatkowego PIT ulgi w podatku dochodowym. Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlega wpłacana na IKZE kwota. W ciągu roku można zaoszczędzić nawet 1557 zł. Płacenia podatku od dochodów kapitałowych od wycofanych z IKZE pieniędzy uniknie właściciel konta, który osiągnie wiek 65 lat. Co więcej, wszystkie środki finansowe zgromadzone na IKZE podlegają dziedziczeniu i są wypłacane w razie śmierci właściciela, wskazanym przez niego osobom.

Dodaj swoją opinię