Kategoria: III filar emerytalny


Rekordowe oszczędności w III filarze

Rekordowe oszczędności w III filarze

Na indywidualnych kontach emerytalnych – IKE i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – IKZE Polacy zgromadzili już ponad 9 miliardów złotych. Oszczędzając w ramach III filaru, można zbudować sobie dodatkowy kapitał na emeryturę. IKZE, czyli indywidualne konta zabezpieczenie emerytalnego, to wprowadzona pięć lat temu forma oszczędzania na emeryturę w ramach dobrowolnego III filaru. Oszczędności odkładane na tych kontach nie są obciążone podatkiem Belki, czyli 19-procowym podatkiem od zysków kapitałowych.

Dobrowolny Fundusz Emerytalny w Generali

Dobrowolny Fundusz Emerytalny w Generali

Dobrowolny fundusz emerytalny – w skrócie DFE to forma oszczędzania i inwestowania na dodatkową emeryturę w ramach trzeciego filaru. Istnieje sześć możliwości gromadzenia środków na przyszłość za pomocą mechanizmów trzeciego filaru: depozyty bankowe, obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, bezpośrednie inwestycje giełdowe oraz dobrowolne fundusze emerytalne. DFE w Generali zapewnia wysoki komfort życia na emeryturze.

IKZE w ING

IKZE w ING

IKZE, czyli konto do samodzielnego gromadzenia środków na emeryturę, oferowane jest także przez ING Bank Śląski. Każdy klient, który je posiada, może wpłacać na nie pieniądze kiedy chce do wysokości rocznego limitu, który w 2017 roku wynosi 5 115,60 złotych. Dodatkowo może korzystać przy tym z ulgi podatkowej, która za 2017 rok może wynieść nawet do 1 637 złotych. Otwarcie IKZE w ING jest darmowe, a oprocentowanie (bez podatku Belki) wynosi od 0,70% w skali roku.

Promocja w PZU

Promocja w PZU

PZU Życia wprowadza ofertę specjalną dla swoich klientów. Teraz od 1 lipca 2016 roku w każdej nowo zawartej umowie mają zastosowanie postanowienia dodatkowe. Na podstawie tych nowych zasad opłata alokacyjna zostanie obniżona o 50% w stosunku do jej standardowej wysokości w okresie do końca trwania umowy.

Polacy odłożyli ponad 1,5 miliarda złotych na swoje emerytury

Polacy odłożyli ponad 1,5 miliarda złotych na swoje emerytury

Prawie 1,6 miliarda złotych Polacy wpłacili w 2016 roku na poczet III filaru emerytalnego. To o ponad 250 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku. Prawie 60% nowych IKE i IKZE zostało otwartych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI). Na Indywidualne Konta Emerytalne wpłynął ponad 1 miliard złotych, a na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego ponad 0,5 miliarda złotych. Oznacza to, że gotowość Polaków do samodzielnego oszczędzania na emeryturę rośnie, ale wciąż jest na stosunkowo niskim poziomie. Dane Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że IKE cieszy się większym zainteresowaniem Polaków.

Kto decyduje się na oszczędzanie z IKE i IKZE?

Kto decyduje się na oszczędzanie z IKE i IKZE?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) uznawane są za III filar systemu emerytalnego. Dane Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że w I połowie 2016 roku IKE posiadało blisko 870 tysięcy osób, natomiast IKZE prawie 615 tysięcy osób. Analizy ekspertów pozwalają twierdzić, że starsi –powyżej 30 lat, preferują IKE, natomiast młodsi – do 30. roku życia stawiają na IKZE. Ogólnie rzecz biorąc, najliczniejszą grupę decydującą się na oszczędzanie w ten sposób stanowią osoby w wieku 51-60 lat.

Jak naprawdę działa IKZE?

Jak naprawdę działa IKZE?

Jednym z narzędzi, z jakich można skorzystać, by oszczędzać na przyszłą emeryturę w tzw. III filarze emerytalnym, są Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. W jaki dokładnie sposób działają i czy warto się na nie zdecydować? IKZE pozwala przede wszystkim na gromadzenie środków finansowych na przyszłą emeryturę, przy jednoczesnym uzyskiwaniu z tego tytułu wielu innych korzyści podatkowych i finansowych. Nie tylko osoby dorosłe mogą myśleć o założeniu IKZE. Zgodnie z obowiązującym prawem, IKZE mogą założyć osoby już w wieku 16 lat, jednak wpłaty na to konto mogą być dokonywane wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym osoba małoletnia uzyskała dochody z pracy z tytułu umowy o pracę.

Brak wiedzy Polaków na temat III filaru

Brak wiedzy Polaków na temat III filaru

Wraz z końcem lipca zamknięto okno transferowe, dzięki któremu osoby jeszcze pracujące mogły zmienić decyzję o sposobie przekazywania swoich składek. Przyszli emeryci do wyboru mieli dwie opcje – świadczenie z ZUS lub z OFE. Niewielu Polaków jednak wie, że oprócz tych dwóch opcji oszczędzania istnieje jeszcze jeden sposób, a mianowicie III filar. Jak pokazują badania, jedynie 13% ankietowanych wskazuje IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) jako formę dodatkowego oszczędzania. Jednak i IKZE mało kto słyszał.

Korzyści z IKZE

Korzyści z IKZE

Wczesne rozpoczęcie odkładania pieniędzy na przyszłą emeryturę to jeden ze sposobów na zapewnienie sobie godnego życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Jedną z możliwości jest oszczędzanie na nadchodzące świadczenie w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Powstało ono w 2012 roku jako III instrument dający szansę na odkładanie środków na przyszłą emeryturę. Jakie są korzyści z posiadania IKZE? Przede wszystkim jest to możliwość wzięcia we własne ręce swojej przyszłości.

Słabnąca popularność IKZE

Słabnąca popularność IKZE

III filar systemu emerytalnego to dobrowolna forma składek emerytalnych. Jest to dodatkowe zabezpieczenie po przejściu na emeryturę. Zalicza się do nich fundusze inwestycyjne, grupowe ubezpieczenia, gromadzone oszczędności, indywidualne konta emerytalne czy pracownicze programy emerytalne. Zasadniczą różnicą między III a I i II filarem emerytalnym jest to, że pierwszy z wymienionych jest formą ubezpieczenia połączonego z inwestycją przy wsparciu państwa. IKZE funkcjonuje od 2012 roku. Jednak ich popularność nie wzbija się na wyżyny. Dlaczego?