Kategoria: Koszty, podatki i opłaty


Niższy podatek dla przedsiębiorców dzięki IKZE

Niższy podatek dla przedsiębiorców dzięki IKZE

W Polsce istnieje blisko 2 miliony działalności gospodarczych, które zatrudniają mniej niż 10 osób, z czego prawie 2/3 z nich to firmy jednoosobowe. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci prowadzący małe i średnie przedsiębiorstwa, często szukają możliwości obniżenia podatku. Można tego dokonać na wiele sposobów. Jednym z takich są wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które nie tylko zredukuje wysokość podatku, ale przyczyni się do poprawy jakości życia na przyszłej emeryturze.

IKZE ulga podatkowa

IKZE ulga podatkowa

Wprowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego to kolejny sposób na zachęcenie osób aktywnych zawodowo do odkładania dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Wprowadzone w 2012 roku rozwiązanie okazało się jednak niezbyt trafione miedzy innymi ze względu na zawiłości związane z ustalaniem limitu wpłat. W 2014 roku przeprowadzono reformę systemu emerytalnego, która objęła również IKZE. Zmieniono nie tylko sposób obliczania rocznego limitu wpłat, ale wprowadzono pewne ulgi podatkowe.

Nowe opodatkowanie IKZE?

Nowe opodatkowanie IKZE?

Jak donosi w komunikacie Centrum Informacji Rządowej, Rada Ministrów przyjęła we wtorek 17 września informację “o skutkach obowiązywania ustawy z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej”. Zaproponowano zmiany w systemie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, które mają zachęcić obywateli do oszczędzania na przyszłą emeryturę właśnie w ten sposób.