Kategoria: Polityka emerytalna


Nowa propozycja KNF – EKO

Nowa propozycja KNF – EKO

EKO, czyli Emerytalne Konto Oszczędnościowe jest nową propozycją Komisji Nadzoru Finansowego, mająca na celu ożywić powoli i ciągle niedoceniany trzeci filar. Pracownicy mogliby odkładać co miesiąc 150 zł, niezależnie od uczestnictwa w IKE, IKZE lub PPE. Takie rozwiązanie pod wieloma względami przypominałoby indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). EKO mogłoby być prowadzone w różnych instytucjach – np. jako rachunek bankowy, rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, domu maklerskim lub Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

Odwrócony kredyt hipoteczny

Odwrócony kredyt hipoteczny

Już niedługo do oferty bankowej wejdzie tak zwany odwrócony kredyt hipoteczny. Mimo iż ustawodawca nie określa sztywnych granic wiekowych to w większości przypadków zakłada się, że będzie to źródło dodatkowych pieniędzy dla seniorów będących już na emeryturze. Odwrócony kredyt hipoteczny to pieniądze wypłacone kredytobiorcy jednorazowo lub ratalnie. Zabezpieczeniem kredytu będzie nieruchomość posiadana przez klienta. Specyfika rozwiązania polega na tym, że kredytobiorca nie będzie musiał spłacać zobowiązania do końca swojego życia.

Emeryci niezadowoleni z emerytur

Emeryci niezadowoleni z emerytur

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Grupy Ubezpieczeniowej Europa przez instytut IMAS, zaledwie 29% emerytów jest zadowolonych z tego, w jaki sposób zaplanowało swoją emeryturę. W większości przypadków emerytury wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie są dla emerytów wystarczające. 13% ankietowanych żałuje, że na starość nie odkładało samodzielnie. Na temat wypowiada się Andrzej Popielski, wiceprezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa:

Statystyki IKE i IKZE

Statystyki IKE i IKZE

Prezentujemy aktualne dane i statystyki dotyczące Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego na koniec czerwca założonych było 816 735 Indywidualnych Kont Emerytalnych i 493 227 Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Na IKE zgromadzonych jest 4.667,73 mln zł, a na IKZE 154,38 mln zł. W pierwszej połowie 2014 roku założono 25.326 nowych IKE.

Jedyny sposób na emeryturę – samodzielne oszczędzanie

Jedyny sposób na emeryturę – samodzielne oszczędzanie

Niedawno zakończył się okres, w którym Polacy mogli wybrać czy chcą oszczędzać na przyszłą emeryturę tylko w ZUS czy zarówno w ZUS, jak i w OFE. Ponad dwa miliny obywateli podjęło decyzję o pozostaniu w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Jak twierdzą eksperci nie uratuje to funduszy i by przetrwać będą się one musiały łączyć. Według jednej z prognoz czeka nas konsolidacja sektora. Należy jednak pamiętać, że bez względu na wybór pomiędzy ZUS i OFE nie ma gwarancji, że któryś z tych systemów (a nawet oba łącznie) pozwolą zaoszczędzić tyle pieniędzy by jesień życia można było spędzić godnie.

Pozytywna opinia o zmianach w IKZE

Pozytywna opinia o zmianach w IKZE

W cieniu zmian przepisów dotyczących Otwartych Funduszy Emerytalnych i przeniesienia środków z OFE do ZUS dyskutowane były przepisy mające uatrakcyjnić oszczędzanie na przyszłą emeryturę przy pomocy Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Chodziło tu w dużej mierze o formę opodatkowania tych ostatnich oraz wprowadzenie stałych opłat czy limitów wpłat (obecne metody ustalania limitu wpłat na IKZE są dość skomplikowane).

Ile czasu na wybór między OFE i ZUS

Ile czasu na wybór między OFE i ZUS

Mimo podjęcia konkretnej decyzji w sprawie reformy emerytalnej i przyszłości OFE, a także deklaracji szybkiego uchwalenia ustawy mającej wprowadzić te pomysły w życie, wciąż trwają spory o ostateczny kształt jej zapisów. Jednym z takich problematycznych ustaleń jest to dotyczące okresu, jaki będziemy mieli na podjęcie ostatecznej decyzji czy chcemy postawić na OFE czy ZUS. Ministerstwo Finansów forsuje okres 3 miesięcy. Według tych założeń nowe prawo zaczęłoby funkcjonować 31 marca 2014 roku, a na ostateczną decyzję Polacy mieliby czas do końca lipca.