Kategoria: Rankingi i porównanie ofert


Ranking IKE i IKZE

Ranking IKE i IKZE

Najlepsze obecnie IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) w formie funduszu inwestycyjnego okazuje się być w Union Investment TFI, NN Investment Partners TFI oraz Investors TFI. Zainteresowani założeniem IKE w dobrowolnym funduszu emerytalnym prowadzonym przez PTE powinni także sprawdzić ofertę Nationale-Nederlanden PTE, MetLife PTE oraz PTE PKO. Wśród IKE prowadzonych przez ubezpieczycieli najkorzystniejsze okazują się być oferty Nationale-Nederlanden, Avivy i PZU Życie. Wyłowione one zostały, biorąc pod uwagę dotychczasowe efekty inwestycyjne (stopy zwrotu z inwestycji na koniec 2017 roku), różnorodność oferty oraz ponoszone przez klientów koszty.

Najlepsze oferty IKZE

Najlepsze oferty IKZE

Wśród IKZE prowadzonych przez ubezpieczycieli najwyższe oceny związane z zadowoleniem klientów uzyskały oferty Avivy, Nationale-Nederlanden oraz PZU Życie. Najlepszym IKZE w formie funduszu inwestycyjnego okazało się Union Investment, NN Investment Partners oraz PKO. Równie interesująco przedstawiają się oferty funduszy Nationale-Nederlanden, PZU oraz MetLife. IKZE proponują też domy maklerskie i pojedyncze banki.

IKE czy IKZE?

IKE czy IKZE?

Jeszcze kilka miesięcy temu odpowiedź na pytanie postawione w tytule artykułu wydawała się banalnie prosta. Lepszą ofertą dla wielu było Indywidualne Konto Emerytalne. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego były mało popularne, a to w dużej przez skomplikowane zasady naliczania limitów wpłat oraz opodatkowania. Od ostatniej reformy wiele się jednak zmieniło. Oto, co na temat IKZE mają do powiedzenia eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego:

Spada zaufanie do III filaru

Spada zaufanie do III filaru

Jak dobrze wiadomo polski system emerytalny składa się z trzech filarów, czyli ZUS, OFE i filaru trzeciego (IKZ, IKZE oraz PPE). Reforma emerytalna znacznie umniejszy rolę filaru drugiego, czyli Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jak twierdzą niektórzy może nawet doprowadzić do “śmierci” ten człon systemu emerytalnego. Warto też zauważyć, iż filar trzeci nie spełnia swojej roli. Już zanim podjęto konkretne prace nad reformą nie było dobrze. Jednak w tym roku zaufanie do IKE i IKZE spadło jeszcze bardziej.