Kategoria: Reklama i kampanie wizerunkowe


Pamiętajmy o inflacji!

Pamiętajmy o inflacji!

Szereg różnego rodzaju symulacji przygotowanych przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy fundusze inwestycyjne zachęcających do korzystania z długoterminowych produktów oszczędnościowo – inwestycyjnych pokazuje jak pięknie może rosnąć nasz kapitał, nawet przy stosunkowo niewielkich miesięcznych (rocznych, kwartalnych, itp.) składkach. Podobnie może być w przypadku symulacji Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Sęk w tym, że tego typu prognozy (jako sposób zachęty) nie uwzględniają kilku bardzo ważnych czynników, które mają wpływ na finalny zysk.

Czy IKZE będzie atrakcyjnym produktem?

Czy IKZE będzie atrakcyjnym produktem?

Zmiany w systemie emerytalnym, które nastąpią już niedługo mają uleczyć system emerytalny oraz podreperować nasz budżet. Część ekspertów, również zagranicznych jest nastawiona do tego pomysłu krytycznie i twierdzi, że jest to tylko polityka doraźna. W dalszej perspektywie Polska może mieć z systemem emerytalnym i budżetem jeszcze większe problemy niż dziś. Tak czy inaczej zmiany zostały już przesądzone. Rząd z Premierem na czele chce zrobić wszystko by ustawa weszła w życie już 1 stycznia 2014.