Kategoria: Zmiany prawa, umów i warunków


Nowe limity IKZE na 2015

Nowe limity IKZE na 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło limity wpłat na IKZE, które będą obowiązywać w 2015 roku. Informacje dotyczą nie tylko IKZE, ale wszystkich produktów dostępnych w ramach trzeciego filaru emerytalnego. Zgodnie z nowymi stawkami w 2015 roku będzie można odłożyć więcej niż w latach ubiegłych. Dotyczy to zarówno Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, jak i Indywidualnych Kont Emerytalnych i Pracowniczych Programów Emerytalnych. O nowych limitach wypowiada się Jacek Treumann z Legg Mason TFI:

Polisy będą opodatkowane, IKZE nie!

Polisy będą opodatkowane, IKZE nie!

Jedną z zalet Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego jest brak podatku od zysków kapitałowych. Obecnie jest to jeden z kilku produktów finansowych pozwalających na odkładanie pieniędzy i zarabianie bez opłacania tego podatku. Wadą IKZE jest to, że pieniądze te można z założenia odkładać na emeryturę. Jeżeli nie chce się płacić podatku należy również spełnić inne warunki. Rozwiązaniem, które również pozwala na oszczędzanie i zarabianie bez podatku od zysków kapitałowych i to bez konieczności odkładania na emeryturę jest polislokata.

Nowe przepisy dotyczące IKZE weszły w życie

Nowe przepisy dotyczące IKZE weszły w życie

Zgodnie z założeniami, 15 stycznia weszły w życie niektóre przepisy dotyczące reformy emerytalnej. Od kilku dni obowiązują m.in. nowe zasady oszczędzania w trzecim filarze, a dokładnie na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Wprowadzono zryczałtowaną stawkę podatkową dla wypłat z IKZE (na poziomie 10%.) Pieniądze wpłacone na konto w danym roku będzie można odliczyć od kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania. Wprowadzono także kwotowy (wcześniej obowiązywał procentowy) roczny limit wpłat na IKZE (w tym roku jest to 4,5 tysiąca złotych).

Przepisy o IKZE wejdą w życie 14 stycznia

Przepisy o IKZE wejdą w życie 14 stycznia

Prezydent podpisał ustawę o zmianach w OFE 27 grudnia 2013. W Dzienniku Ustaw została opublikowana 31 grudnia. Cała ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2014 roku. Część przepisów zgodnie z prawem wejdzie w życie dwa tygodnie po ogłoszeniu, czyli 14 stycznia. Wśród tych zapisów znajdą się również te odnoszące się do Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Zapowiadane wcześniej zmiany mają zachęcić obywateli do dodatkowego odkładania na przyszłą emeryturę. Przede wszystkim wprowadzony zostanie zryczałtowany podatek od wypłat z IKZE. Będzie to 10%.

Sejm zajmie się reformą systemu emerytalnego w grudniu

Sejm zajmie się reformą systemu emerytalnego w grudniu

Projekt ustawy reformującej system emerytalny został już przyjęty przez rząd. Pod obrady Sejmu trafi na początku grudnia już na pierwszym posiedzeniu. Wszystko po to by jak najszybciej zakończyć pracę nad projektem tak by ustawa mogła wejść w życie już na początku 2014 roku. W projekcie mamy zapisane dokładne daty, kiedy rozpocznie się przenoszenie środków z OFE do ZUS czy okres, jaki będzie przeznaczony na decyzję i wybór pomiędzy funduszami, a państwowym ubezpieczycielem. Najwięcej mówi się oczywiście o OFE, ale projekt odnosi się również do innych elementów systemu emerytalnego, w tym do IKZE.

Reforma IKZE

Reforma IKZE

Jednym z punktów reformy emerytalnej, o które znacznie mniej mówi się niż o przeniesieniu środków z OFE do ZUS są zmiany w Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Projekt ustawy reformującej system emerytalny przewiduje wprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego dla wypłat z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Stawka opodatkowania wyniesie 10%. Dziś IKZE podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Czy tego typu zmiana zachęci obywateli do większej aktywności w trzecim filarze?

Nowe inwestycje w IKZE

Nowe inwestycje w IKZE

Reforma systemu emerytalnego jest na językach niemal wszystkich obywateli już od dłuższego czasu. Niedawno poznaliśmy ostateczny wariant, ku któremu skłonił się rząd. Wszyscy mówią o OFE i ZUS oraz zmianach, które mają ich dotyczyć, czyli między innymi przeniesieniu składek otwartych funduszy do zakładu ubezpieczeń oraz możliwości wyboru pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami (między OFE i ZUS). Jednak reforma emerytalna najprawdopodobniej wprowadzi zmiany również w III filarze emerytalnym.