Kategoria: Allianz DFE


IKZE Allianz DFE

IKZE Allianz DFE

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. DFE powstało 1 marca 2012 roku. W ramach Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Allianz oferuje IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). Od początku działalności funduszu bankiem depozytariuszem przechowującym jego aktywa oraz wykonującym inne czynności przewidziane przez przepisy prawa dotyczące funduszy emerytalnych jest Deutsche Bank Polska S.A.