Kategoria: Generali DFE


IKZE Generali DFE

IKZE Generali DFE

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie. Generali PTE należy do Grupy Generali Polska, w której skład wchodzą również m.in. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Dobrowolny Fundusz Emerytalny działa na rynku od 24 grudnia 2012 roku. W ofercie Generali DFE można znaleźć IKE i IKZE pozwalające na gromadzenie dodatkowych oszczędności emerytalnych.

Dobrowolny Fundusz Emerytalny w Generali

Dobrowolny Fundusz Emerytalny w Generali

Dobrowolny fundusz emerytalny – w skrócie DFE to forma oszczędzania i inwestowania na dodatkową emeryturę w ramach trzeciego filaru. Istnieje sześć możliwości gromadzenia środków na przyszłość za pomocą mechanizmów trzeciego filaru: depozyty bankowe, obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, bezpośrednie inwestycje giełdowe oraz dobrowolne fundusze emerytalne. DFE w Generali zapewnia wysoki komfort życia na emeryturze.