Kategoria: ING DFE


IKZE ING DFE

IKZE ING DFE

ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Właścicielami ING PTE są ING Continental Europe Holdings B.V. (80% kapitału zakładowego) i ING Bank Śląski S.A. (20% kapitału zakładowego). ING PTE zarządza również ING Otwartym Funduszem Emerytalnym. W ofercie ING DFE znajdują się dwa typy kont indywidualnych pozwalających na gromadzenie dodatkowych oszczędności emerytalnych: Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.