Kategoria: MetLife Amplico DFE


IKZE MetLife Amplico DFE

IKZE MetLife Amplico DFE

Zarządcą MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego jest Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. należące do Grupy MetLife, Inc., która zaliczana jest do światowej czołówki firm oferujących m.in. ubezpieczenia i programy świadczeń pracowniczych. MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny oferuje zarówno IKE (Indywidualne Konta Emerytalne) jak i IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego), jako źródło dodatkowych oszczędności na przyszłą emeryturę.