Kategoria: Nordea DFE


IKZE Nordea DFE

IKZE Nordea DFE

Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. powstało w wyniku przejęcia w 2005 roku przez Grupę Nordea za pośrednictwem Nordea Life Holding A/S dwóch spółek Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego i Towarzystwa Ubezpieczeń Na Życie będących wcześniej własnością Sampo plc. Dziś Grupa Nordea jest właścicielem stu procenta akcji Nordea PTE S.A. Towarzystwo oferuje obowiązkowe ubezpieczenia w ramach II Filaru. Od 2012 roku w ofercie Nordea PTE S.A. znajduje się również Plan Emerytalny Nordea IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.