Kategoria: Pekao DFE


IKZE Pekao DFE

IKZE Pekao DFE

Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao jest zarządzany przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Akcjonariuszami Pekao Pioneer PTE S.A. są Bank Pekao S.A. (65% akcji) i Pioneer Global Asset Management S.p.A. (35% akcji). Oba podmioty wchodzą w skład UniCredit Group. W ofercie Pekao Pioneer PTE można znaleźć Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w DFE Pekao. IKZE skierowane jest do osób zainteresowanych dobrowolnym gromadzeniem środków na przyszłą emeryturę (III filar).

Promocja IKZE w DFE Pekao

Promocja IKZE w DFE Pekao

DFE Pekao przygotowało specjalną promocję dla nowych klientów, którzy zdecydują się zawrzeć umowę Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Każdy, kto zdecyduje się na IKZE w DFE Pekao do 31 grudnia 2014 roku otrzyma bonus w postaci zwolnienia od opłat manipulacyjnej (2,5% wpłaty). Umowę zależy zawrzeć w placówce Banku Pekao S.A. Tak na temat oferty wypowiada się Joanna Postupalska-Bożek Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Pekao Pioneer Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A.:

Wyższe zyski banku Pekao

Wyższe zyski banku Pekao

Jednym z podmiotów oferujących Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest grupa Banku Pekao SA. Z opublikowanych wyników finansowych wynika, że w drugim kwartale 2013 roku zysk netto grupy wzrósł do 741,8 miliardów złotych. Rok wcześniej zysk wyniósł 704,2 miliarda złotych. Rynek przewidywał, że zysk grupy będzie wynosił około 651,3 miliarda złotych. Jak zatem widzimy grupa Pekao spisała się o wiele lepiej niż zakładano i wypracowała zysk o kilkadziesiąt miliardów złoty wyższy od przewidywanego.