Kategoria: PKO DFE


IKZE PKO DFE

IKZE PKO DFE

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna zostało założone przez dwa banki, a mianowicie: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna i Bank Handlowy w Warszawie S.A. Od 2003 roku jedynym akcjonariuszem towarzystwa jest PKO Bank Polski S.A. Wcześniej obydwa założyciele posiadali po 50% akcji. Podstawowym celem towarzystwa jest jak najlepsze zarządzanie środkami powierzonymi przez klientów. Oferta PKO BP BANKOWY PTE S.A. to m.in. IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.