Kategoria: PZU DFE


IKZE PZU DFE

IKZE PZU DFE

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU rozpoczął działanie 12 stycznia 2012 roku (wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy postawienia o wpisaniu DFE PZU do Rejestru Funduszy). DFE PZU jest prowadzony przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU, które jest częścią Grupy PZU. Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU oferuje klientom Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (Grupa PZU oferuje również IKZE w postaci ubezpieczeniowej za pośrednictwem PZU Życie).