Kategoria: Allianz TFI


IKZE Allianz TFI

IKZE Allianz TFI

Allianz działa w naszym kraju od 1997 roku. W tym czasie Grupa Allianz rozwijała się niezwykle dynamicznie. Dzięki temu stała się jednym z liderów na naszym rynku związanym z finansami i ubezpieczeniami. W ramach Grupy funkcjonują następujące podmioty: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.