Kategoria: Amplico TFI


IKZE Amplico TFI

IKZE Amplico TFI

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Amplico TFI S.A.) ma swoją siedzibę w Warszawie. Jest częścią MetLife, Inc wiodącej na świecie firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe oraz programy świadczeń pracowniczych. Firma obsługuje 90 milionów klientów. Amplico Fundusze Inwestycyjne zajmuje się lokowaniem środków finansowych należących do klientów w papiery wartościowe i tym podobne prawa majątkowe zgodnie ze statutem poszczególnych funduszy. Oferta Amplico TFI S.A. obejmuje również IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.