Kategoria: KBC TFI


IKZE KBC TFI

IKZE KBC TFI

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało założone w 2002 roku. Wcześniej spółka działała, jako TFI Kredyt Banku S.A. W wyniku przejęcia przez TFI Kredyt Banku działalności WARTA TFI S.A. oraz WARTA Asset Management S.A. w 2005 roku zmieniono nazwę na KBC TFI S.A. Towarzystwo jest własnością belgijskiej Grupy KBC. Oferta towarzystwa to między innymi szeroki wachlarz funduszy inwestycyjnych, Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) czy programy oszczędnościowe.