Kategoria: AXA Życie TU


IKZE AXA Życie TU

IKZE AXA Życie TU

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna działa na polskim rynku od 1994 roku. Do 2006 roku towarzystwo funkcjonowało pod nazwą Winterthur Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Towarzystwo jest elementem Grupy AXA (od 2006 kiedy to wykupiła Grupę Winterthur). Grupa AXA w Polsce to również AXA, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, AXA Polska Spółka Akcyjna, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Avanssur S.A. Oddział w Polsce.