Kategoria: PZU Życie


IKZE PZU Życie

IKZE PZU Życie

PZU Życie S.A. jest elementem Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU). Jest to jedna z największych instytucji finansowych działających w naszym kraju. To również jeden z liderów finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Początki PZU sięgają 1803 roku kiedy to powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe na ziemiach polskich. Grupa PZU to nie tylko szeroko pojęta działalność ubezpieczeniowa. To również otwarty fundusz emerytalny, fundusze inwestycyjne i programy oszczędnościowe.

Promocja w PZU

Promocja w PZU

PZU Życia wprowadza ofertę specjalną dla swoich klientów. Teraz od 1 lipca 2016 roku w każdej nowo zawartej umowie mają zastosowanie postanowienia dodatkowe. Na podstawie tych nowych zasad opłata alokacyjna zostanie obniżona o 50% w stosunku do jej standardowej wysokości w okresie do końca trwania umowy.