Kategoria: Rankingi IKZE


Porównanie IKZE TUnŻ

Porównanie IKZE TUnŻ

Prezentujemy porównanie ofert Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego opartych o ubezpieczenia na życie, które oferowane są przez Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie (TUnŻ). W rankingu IKZE TUnŻ przeanalizowaliśmy najważniejsze opłaty, koszty i prowizje (otwarcie i zarządzanie), wysokość pierwszych i kolejnych wpłat. Zapraszamy do lektury.

Porównanie IKZE TFI

Porównanie IKZE TFI

Prezentujemy porównanie ofert Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego opartych o fundusze inwestycyjne, które oferowane są przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). W rankingu IKZE TFI przeanalizowaliśmy najważniejsze opłaty, koszty i prowizje (otwarcie i zarządzanie), wysokość pierwszych i kolejnych wpłat. Zapraszamy do lektury.

Porównanie IKZE DFE

Porównanie IKZE DFE

Prezentujemy porównanie ofert Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego opartych o DFE (Dobrowolne Fundusze Emerytalne), które oferowane są przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). W rankingu IKZE DFE przeanalizowaliśmy najważniejsze opłaty, koszty i prowizje (otwarcie i zarządzanie), wysokość pierwszych i kolejnych wpłat, a także stopy zwrotu za ostatni rok. Zapraszamy do lektury.