Kategoria: Temat miesiąca


Optymalizacja podatkowa dzięki IKZE

Optymalizacja podatkowa dzięki IKZE

Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a to oznacza, że jest to ostatni moment na podjęcie decyzji o założeniu konta IKZE i dokonaniu wpłaty (również dla osób, które przystąpiły do IKZE poprzednich latach). Dzień dokonania wpłaty jest tutaj decydujący, aby można było obniżyć dochód, a tym samym podatek za 2015 rok. Na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego można wpłacić dowolną kwotę, ale trzeba mieć na uwadze, że kwota uprawniająca do obniżenia dochodu jest z góry ustalona i nie można jej przekroczyć.

IKZE ulga podatkowa

IKZE ulga podatkowa

Wprowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego to kolejny sposób na zachęcenie osób aktywnych zawodowo do odkładania dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Wprowadzone w 2012 roku rozwiązanie okazało się jednak niezbyt trafione miedzy innymi ze względu na zawiłości związane z ustalaniem limitu wpłat. W 2014 roku przeprowadzono reformę systemu emerytalnego, która objęła również IKZE. Zmieniono nie tylko sposób obliczania rocznego limitu wpłat, ale wprowadzono pewne ulgi podatkowe.

Limit IKZE 2015

Limit IKZE 2015

Limity IKZE z każdym rokiem są coraz wyższe. Limit na 2015 rok jest wyższy w stosunku do roku poprzedniego o 255,60 zł, co stanowi wzrost o 5,69%. Maksymalna kwota wpłaty na IKZE w 2015 roku, którą można odliczyć od podstawy opodatkowania została określona na 4 750,80 zł. Prezentujemy zestawienie historycznych limitów wpłat wraz z określeniem wzrostu do lat ubiegłych wyrażonego kwotowo oraz procentowo, a także wyjaśniamy co ma bezpośredni wpływ na wysokość limitu w danym roku kalendarzowym.

IKE a IKZE

IKE a IKZE

Dobrowolne oszczędzanie w III filarze emerytalnym to szansa nie tylko na wyższą emeryturę, ale również korzyści finansowe w postaci ulg podatkowych. Wybór między IKE a IKZE nie jest łatwy, dlatego przygotowaliśmy porównanie najważniejszych cech i korzyści obu kont emerytalnych. Po zapoznaniu się z analizą będziesz wiedział czy w Twoim przypadku lepiej będzie zainwestować w IKE czy IKZE. Dowiesz się również ile kont IKZE i IKE możesz posiadać jednocześnie.