Kto decyduje się na oszczędzanie z IKE i IKZE?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) uznawane są za III filar systemu emerytalnego. Dane Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że w I połowie 2016 roku IKE posiadało blisko 870 tysięcy osób, natomiast IKZE prawie 615 tysięcy osób. Analizy ekspertów pozwalają twierdzić, że starsi –powyżej 30 lat, preferują IKE, natomiast młodsi – do 30. roku życia stawiają na IKZE. Ogólnie rzecz biorąc, najliczniejszą grupę decydującą się na oszczędzanie w ten sposób stanowią osoby w wieku 51-60 lat.

W ciągu 2016 roku przybyło ponad 32 tysiące Kont w ramach IKE. Ich założycielami są głównie osoby po 60. roku życia, w tym ponad połowa (52,3%) to kobiety. W przypadku IKZE najliczniejszą grupę oszczędzających również stanowią osoby w wieku od 51 do 60 lat, jednak w grupach 31-40 i 41-51 lat liczba kont jest już niewiele mniejsza. Tutaj również dominują kobiety, bo w około 51%. kont.

Dodaj swoją opinię