Najlepsze oferty IKZE

Wśród IKZE prowadzonych przez ubezpieczycieli najwyższe oceny związane z zadowoleniem klientów uzyskały oferty Avivy, Nationale-Nederlanden oraz PZU Życie. Najlepszym IKZE w formie funduszu inwestycyjnego okazało się Union Investment, NN Investment Partners oraz PKO. Równie interesująco przedstawiają się oferty funduszy Nationale-Nederlanden, PZU oraz MetLife. IKZE proponują też domy maklerskie i pojedyncze banki.

IKZE uprawnia do zwolnienia z 19% podatku od zysków kapitałowych, co w perspektywie kilkudziesięciu lat oszczędzania może stanowić dużą kwotę. Zwolnienie to uzyskuje się pod warunkiem, że pieniądze zostaną podjęte z konta dopiero po ukończeniu przez oszczędzającego 65. roku życia, a wpłaty muszą być dokonywane przez co najmniej pięć dowolnych lat kalendarzowych. Każdy, kto ukończył 16 rok życia, może założyć indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jeśli mamy już IKZE, zgromadzone na rachunku środki możemy przenosić między różnymi instytucjami. Co roku możemy przelać na IKZE kwotę nie większą niż ustalony limit.

Dodaj swoją opinię