Nowe limity IKZE na 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło limity wpłat na IKZE, które będą obowiązywać w 2015 roku. Informacje dotyczą nie tylko IKZE, ale wszystkich produktów dostępnych w ramach trzeciego filaru emerytalnego. Zgodnie z nowymi stawkami w 2015 roku będzie można odłożyć więcej niż w latach ubiegłych. Dotyczy to zarówno Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, jak i Indywidualnych Kont Emerytalnych i Pracowniczych Programów Emerytalnych. O nowych limitach wypowiada się Jacek Treumann z Legg Mason TFI:

“Roczny limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w 2015 roku wzrośnie o 639 zł w porównaniu z rokiem 2014 i wyniesie 11 877 zł. Najchętniej wybierany produkt dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego dzięki zwiększeniu limitu staje się jeszcze bardziej atrakcyjny dla potencjalnych nabywców. Wyższe wpłaty w perspektywie długoterminowej mogą mieć znaczny wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń po uzyskaniu wieku emerytalnego. W 2015 będziemy mogli również wpłacić więcej środków na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Łączna kwota wpłat na IKZE w nowym roku może wynieść 4 750,80 zł (w porównaniu do 4 495,20 zł w 2014 r.)” (Źródło: prnews.pl)

Dodaj swoją opinię