Nowe opodatkowanie IKZE?

Jak donosi w komunikacie Centrum Informacji Rządowej, Rada Ministrów przyjęła we wtorek 17 września informację “o skutkach obowiązywania ustawy z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej”. Zaproponowano zmiany w systemie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, które mają zachęcić obywateli do oszczędzania na przyszłą emeryturę właśnie w ten sposób.

Rząd zaproponował między innymi zmianę formy opodatkowania IKZE. W miejsce opodatkowania wypłat z kont według skali PIT miałoby zostać wprowadzone opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Inną propozycją było obniżenie opłaty od składek emerytalnych z 3,5 do 1,75%. Ma to wpłynąć na wzrost przyszłych emerytur. To tylko niektóre ze zmian w systemie emerytalnym. Oczywiście największe kontrowersje dotyczą zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych (likwidacja części obligacyjnej, możliwość inwestowania środków przez fundusze tylko w akcje czy możliwość wyboru między OFE i ZUS).

Dodaj swoją opinię