Optymalizacja podatkowa dzięki IKZE

Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a to oznacza, że jest to ostatni moment na podjęcie decyzji o założeniu konta IKZE i dokonaniu wpłaty (również dla osób, które przystąpiły do IKZE poprzednich latach). Dzień dokonania wpłaty jest tutaj decydujący, aby można było obniżyć dochód, a tym samym podatek za 2015 rok. Na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego można wpłacić dowolną kwotę, ale trzeba mieć na uwadze, że kwota uprawniająca do obniżenia dochodu jest z góry ustalona i nie można jej przekroczyć.

W dniu 18 listopada 2014 r. w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) limit na 2015 rok ustalony został na kwotę 4 750,80 zł.

Limity IKZE na 2015 rok:
stawka PIT: 18% stawka PIT: 19% stawka PIT: 32%
4 750,80 zł 4 750,80 zł 4 750,80 zł

Korzyści z optymalizacji podatkowej z IKZE zależą od skali podatkowej PIT, wg której rozlicza się podatnik.

Zasady ogólne – podatek progresywny: 18% i 32%:

Najpopularniejszą formą opodatkowania jest skala progresywna, która może przybierać stawkę 18% lub 32%. Podatek w wysokości 18% płacimy od dochodów do kwoty 85 528 zł w skali roku. Jeśli w trakcie roku kalendarzowego nasz dochód przekroczy kwotę 85 528 zł wówczas od nadwyżki zaczynamy płacić podatek dochodowy wg podwyższonej stawki wynoszącej 32%. Powyższe wyliczenia opierają się na art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

Zaletą progresywnej skali podatkowej (zasady ogólne) jest możliwość korzystania z ulg i odliczeń podatkowych m.in:

 • kwota wolna od podatku
 • ulga na Internet
 • wydatki na cele rehabilitacyjne
 • darowizny
 • ulga na małoletnie dzieci

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają wybór: zasady ogólne lub podatek liniowy

Podatek liniowy: 19%

Tę formę opodatkowania można wybrać rozpoczynając działalność gospodarczą lub istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie prowadzenia działalności (wystarczy złożenie odpowiedniej decyzji w Urzędzie Skarbowym). Zaletą podatku liniowego jest brak progów podatkowych. Wszystkie dochody opodatkowane są kwotą 19% niezależnie od ich wysokości. Na podatku liniowym najwięcej korzystają osoby o dochodach powyżej 85 tys. zł, które przy zasadach ogólnych płaciłyby znacznie wyższe podatki.

Podatek liniowy to jednak również pewne ograniczenia. Nie możemy korzystać z ulg i odliczeń podatkowych, które dostępne są przy zasadach ogólnych. Dodatkowym minusem jest brak możliwości wspólnego rozliczenia małżonków. Wybierając formę opodatkowania musimy rozważyć pozytywne i negatywne aspekty każdej z nich.

Ile zaoszczędzimy na podatku dzięki wpłacie maksymalnej kwoty na IKZE w 2015 r.:
okres stawka PIT: 18% stawka PIT: 19% stawka PIT: 32%
1 rok 855,14 zł 902,65 zł 1 520,26 zł

Należy pamiętać, że wypłaty z IKZE objęte są zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%. Oznacza to, że jeśli wpłaciliśmy 4 750,80 zł to przy wypłacie tej kwoty zapłacimy podatek w wysokości 475 zł. Mając na uwadze ten fakt, nie trudno zauważyć, że na optymalizacji podatku poprzez IKZE najwięcej zyskają osoby, które płacą podatek w wysokości 32%, gdyż różnica między zaoszczędzoną kwotą podatku, a podatkiem pobranym od wypłaty będzie wynosiła aż 22 punkty procentowe.

Liczba opinii: 1

 1. Mateusz pisze:

  Warto oszczędzać na emeryturę, warto też dywersyfikować oszczędności, dlatego dobrze mieć zarówno IKE, jak i IKZE — w dwóch różnych typach (np. ryzykowne TFI i bezpieczne bankowe) i w dwóch różnych instytucjach.
  Ja założyłem IKZE w NN TFI, chciałem je uzupełnić bankowym IKE w Millennium — niestety okazało się to niemożliwe.
  Pracownik Banku Millennium w Bielsku-Białej Przemysław Wilk odmówił mi twierdząc, że musiałbym wcześniej rozwiązać moją umowę o IKZE w NN TFI i dokonać wpłaty transferowej środków do Millennium. Jest to oczywistym łamaniem prawa (każdy uprawniony obywatel może posiadać IKE oraz IKZE w różnych instytucjach), ale to nic nie zmienia — siłą przecież podpisania umowy otwarcia IKE nie wymuszę.

Dodaj swoją opinię