IKZE Legg Mason TFI

IKZE Legg Mason TFI

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych należy do Legg Mason, Inc. Jest to amerykańska firma z siedzibą w Baltimore mogąca pochwalić się ponad stu letnią historią. Jej specjalność to zarządzanie aktywami na największych rynkach światowych. Na polskim rynku Legg Mason TFI S.A. działa od 1998 roku. Początkowo funkcjonowało, jako TFI Banku Handlowego. Legg Mason TFI S.A. kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Mowa tu o funduszach inwestycyjnych i specjalistycznych programach inwestycyjnych.

IKZE KBC TFI

IKZE KBC TFI

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało założone w 2002 roku. Wcześniej spółka działała, jako TFI Kredyt Banku S.A. W wyniku przejęcia przez TFI Kredyt Banku działalności WARTA TFI S.A. oraz WARTA Asset Management S.A. w 2005 roku zmieniono nazwę na KBC TFI S.A. Towarzystwo jest własnością belgijskiej Grupy KBC. Oferta towarzystwa to między innymi szeroki wachlarz funduszy inwestycyjnych, Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) czy programy oszczędnościowe.

IKZE Amplico TFI

IKZE Amplico TFI

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Amplico TFI S.A.) ma swoją siedzibę w Warszawie. Jest częścią MetLife, Inc wiodącej na świecie firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe oraz programy świadczeń pracowniczych. Firma obsługuje 90 milionów klientów. Amplico Fundusze Inwestycyjne zajmuje się lokowaniem środków finansowych należących do klientów w papiery wartościowe i tym podobne prawa majątkowe zgodnie ze statutem poszczególnych funduszy. Oferta Amplico TFI S.A. obejmuje również IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE Allianz TFI

IKZE Allianz TFI

Allianz działa w naszym kraju od 1997 roku. W tym czasie Grupa Allianz rozwijała się niezwykle dynamicznie. Dzięki temu stała się jednym z liderów na naszym rynku związanym z finansami i ubezpieczeniami. W ramach Grupy funkcjonują następujące podmioty: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.

IKZE PZU Życie

IKZE PZU Życie

PZU Życie S.A. jest elementem Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU). Jest to jedna z największych instytucji finansowych działających w naszym kraju. To również jeden z liderów finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Początki PZU sięgają 1803 roku kiedy to powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe na ziemiach polskich. Grupa PZU to nie tylko szeroko pojęta działalność ubezpieczeniowa. To również otwarty fundusz emerytalny, fundusze inwestycyjne i programy oszczędnościowe.

IKZE Pramerica Życie TUiR

IKZE Pramerica Życie TUiR

Pramerica Życie TUiR SA (dalej: Pramerica) działa w Polsce od 1999 roku. Korzenie Firmy sięgają jednak dużo dalej. Pramerica jest spółką należącą do grupy kapitałowej Prudential Financial, Inc. (PFI) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

Pramerica to towarzystwo ubezpieczeniowe, które specjalizuje się w unikalnych rozwiązaniach w zakresie ochronnych ubezpieczeń na życie dedykowanych najbardziej wymagającym Klientom indywidualnym, biznesowym oraz bankom. Firma stawia na najwyższą jakość serwisu i buduje go w taki sposób, aby spełniać indywidualne oczekiwania każdego Klienta, we wszystkich obszarach swojej działalności.

IKZE ING TUnŻ

IKZE ING TUnŻ

ING TUnŻ Polska S.A. działa w Polsce od 2 sierpnia 1994 roku. Wtedy to zostało wydane odpowiednie zezwolenie Ministra Finansów. Zostało ono założone przez ING Continental Europe Holdings B.V. jest to również jedyny akcjonariusz towarzystwa. ING TUnŻ Polska S.A. oferuje swoje produkty poprzez siec placówek na terenie całej Polski. Towarzystwo jest reprezentowane przez ponad 2 tysiące wszechstronnie profesjonalnych Przedstawicieli Ubezpieczeniowo-Finansowych. ING dysponuje szerokim wachlarzem usług ubezpieczeniowych.

IKZE Deutsche Bank PBC

IKZE Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank to członek Grupy Deutsche Bank. Jest to jedna z największych instytucji finansowych na globie. Oferta banku skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw. Możemy tu znaleźć szereg produktów takich jak rachunki bankowe, kredyty (gotówkowe, hipoteczne, inwestycyjne itd.), produkty inwestycyjne i emerytalne. Usługi banku dostępne są poprzez sieć prawie 200 placówek jak i za pośrednictwem nowoczesnych rozwiązań elektronicznych (Internet i Teleserwis). W swojej ofercie posiada również Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE Compensa TUnŻ

IKZE Compensa TUnŻ

Compensa działa na polskim rynku w ramach dwóch spółek. Są to Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. Spółki są elementem międzynarodowej Vienna Insurance Group. Jest to wiodący austriacki koncern ubezpieczeniowy na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku już od 1990 roku natomiast Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group jest obecna od 1997 roku. Spółki oferują swoim klientom szeroki zakres ubezpieczeń w tym ubezpieczenia na życie czy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE AXA Życie TU

IKZE AXA Życie TU

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna działa na polskim rynku od 1994 roku. Do 2006 roku towarzystwo funkcjonowało pod nazwą Winterthur Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Towarzystwo jest elementem Grupy AXA (od 2006 kiedy to wykupiła Grupę Winterthur). Grupa AXA w Polsce to również AXA, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, AXA Polska Spółka Akcyjna, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Avanssur S.A. Oddział w Polsce.