IKZE w ESBANKU Banku Spółdzielczym

IKZE w ESBANKU Banku Spółdzielczym

W ofercie ESBANKU Banku Spółdzielczego pojawił się nowy produkt pozwalający na oszczędzanie na przyszłą emeryturę – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Co oferuje nowy gracz na rynku kont i oszczędzania w trzecim filarze? ESBANK Bank Spółdzielczy nie wymaga od klientów by wpłacali całą możliwą składkę na IKZE od razu. Mogą to robić w ratach, nawet w niewielkich kwotach. Bank nie ustalił również minimalnej wartości pierwszej wpłaty.

IKZE ulga podatkowa

IKZE ulga podatkowa

Wprowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego to kolejny sposób na zachęcenie osób aktywnych zawodowo do odkładania dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Wprowadzone w 2012 roku rozwiązanie okazało się jednak niezbyt trafione miedzy innymi ze względu na zawiłości związane z ustalaniem limitu wpłat. W 2014 roku przeprowadzono reformę systemu emerytalnego, która objęła również IKZE. Zmieniono nie tylko sposób obliczania rocznego limitu wpłat, ale wprowadzono pewne ulgi podatkowe.

Limit IKZE 2015

Limit IKZE 2015

Limity IKZE z każdym rokiem są coraz wyższe. Limit na 2015 rok jest wyższy w stosunku do roku poprzedniego o 255,60 zł, co stanowi wzrost o 5,69%. Maksymalna kwota wpłaty na IKZE w 2015 roku, którą można odliczyć od podstawy opodatkowania została określona na 4 750,80 zł. Prezentujemy zestawienie historycznych limitów wpłat wraz z określeniem wzrostu do lat ubiegłych wyrażonego kwotowo oraz procentowo, a także wyjaśniamy co ma bezpośredni wpływ na wysokość limitu w danym roku kalendarzowym.

IKZE w Domu Maklerskim mBanku

IKZE w Domu Maklerskim mBanku

Dom Maklerski mBanku przygotował nowy produkt – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Oferta przygotowana przez mBank to rachunek inwestycyjny umożliwiający inwestowanie środków na giełdzie. Jednocześnie bank umożliwia dostęp do rachunku za pośrednictwem Internetu oraz aplikacji mobilnej. Dom maklerski nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku i depozyt. Klient otrzymuje wsparcie w swoich pierwszych krokach na giełdzie. Później również może liczyć na pomoc specjalistów. Jeszcze do końca tego roku obowiązuje limit wpłat na IKZE w wysokości 4495,20 zł.

Nowe limity IKZE na 2015

Nowe limity IKZE na 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło limity wpłat na IKZE, które będą obowiązywać w 2015 roku. Informacje dotyczą nie tylko IKZE, ale wszystkich produktów dostępnych w ramach trzeciego filaru emerytalnego. Zgodnie z nowymi stawkami w 2015 roku będzie można odłożyć więcej niż w latach ubiegłych. Dotyczy to zarówno Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, jak i Indywidualnych Kont Emerytalnych i Pracowniczych Programów Emerytalnych. O nowych limitach wypowiada się Jacek Treumann z Legg Mason TFI:

Polisy będą opodatkowane, IKZE nie!

Polisy będą opodatkowane, IKZE nie!

Jedną z zalet Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego jest brak podatku od zysków kapitałowych. Obecnie jest to jeden z kilku produktów finansowych pozwalających na odkładanie pieniędzy i zarabianie bez opłacania tego podatku. Wadą IKZE jest to, że pieniądze te można z założenia odkładać na emeryturę. Jeżeli nie chce się płacić podatku należy również spełnić inne warunki. Rozwiązaniem, które również pozwala na oszczędzanie i zarabianie bez podatku od zysków kapitałowych i to bez konieczności odkładania na emeryturę jest polislokata.

Promocja IKZE w DFE Pekao

Promocja IKZE w DFE Pekao

DFE Pekao przygotowało specjalną promocję dla nowych klientów, którzy zdecydują się zawrzeć umowę Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Każdy, kto zdecyduje się na IKZE w DFE Pekao do 31 grudnia 2014 roku otrzyma bonus w postaci zwolnienia od opłat manipulacyjnej (2,5% wpłaty). Umowę zależy zawrzeć w placówce Banku Pekao S.A. Tak na temat oferty wypowiada się Joanna Postupalska-Bożek Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Pekao Pioneer Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A.:

Odwrócony kredyt hipoteczny

Odwrócony kredyt hipoteczny

Już niedługo do oferty bankowej wejdzie tak zwany odwrócony kredyt hipoteczny. Mimo iż ustawodawca nie określa sztywnych granic wiekowych to w większości przypadków zakłada się, że będzie to źródło dodatkowych pieniędzy dla seniorów będących już na emeryturze. Odwrócony kredyt hipoteczny to pieniądze wypłacone kredytobiorcy jednorazowo lub ratalnie. Zabezpieczeniem kredytu będzie nieruchomość posiadana przez klienta. Specyfika rozwiązania polega na tym, że kredytobiorca nie będzie musiał spłacać zobowiązania do końca swojego życia.

IKE a IKZE

IKE a IKZE

Dobrowolne oszczędzanie w III filarze emerytalnym to szansa nie tylko na wyższą emeryturę, ale również korzyści finansowe w postaci ulg podatkowych. Wybór między IKE a IKZE nie jest łatwy, dlatego przygotowaliśmy porównanie najważniejszych cech i korzyści obu kont emerytalnych. Po zapoznaniu się z analizą będziesz wiedział czy w Twoim przypadku lepiej będzie zainwestować w IKE czy IKZE. Dowiesz się również ile kont IKZE i IKE możesz posiadać jednocześnie.

Emeryci niezadowoleni z emerytur

Emeryci niezadowoleni z emerytur

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Grupy Ubezpieczeniowej Europa przez instytut IMAS, zaledwie 29% emerytów jest zadowolonych z tego, w jaki sposób zaplanowało swoją emeryturę. W większości przypadków emerytury wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie są dla emerytów wystarczające. 13% ankietowanych żałuje, że na starość nie odkładało samodzielnie. Na temat wypowiada się Andrzej Popielski, wiceprezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa: