Statystyki IKE i IKZE

Statystyki IKE i IKZE

Prezentujemy aktualne dane i statystyki dotyczące Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego na koniec czerwca założonych było 816 735 Indywidualnych Kont Emerytalnych i 493 227 Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Na IKE zgromadzonych jest 4.667,73 mln zł, a na IKZE 154,38 mln zł. W pierwszej połowie 2014 roku założono 25.326 nowych IKE.

IKE i IKZE w stagnacji

IKE i IKZE w stagnacji

Okazuje się, że mimo zmian w prawie i opodatkowaniu Polacy wciąż niechętnie podchodzą do trzeciego filaru emerytalnego. Jak pokazują dane Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec czerwca funkcjonowało 816 tysięcy Indywidualnych Kont Emerytalnych, czyli tyle samo, ile w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeszcze gorzej jest w przypadku Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Ich liczba spadła przez rok o 16 tysięcy i wyniosła pod koniec czerwca 2014 roku 493 227.

Jedyny sposób na emeryturę – samodzielne oszczędzanie

Jedyny sposób na emeryturę – samodzielne oszczędzanie

Niedawno zakończył się okres, w którym Polacy mogli wybrać czy chcą oszczędzać na przyszłą emeryturę tylko w ZUS czy zarówno w ZUS, jak i w OFE. Ponad dwa miliny obywateli podjęło decyzję o pozostaniu w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Jak twierdzą eksperci nie uratuje to funduszy i by przetrwać będą się one musiały łączyć. Według jednej z prognoz czeka nas konsolidacja sektora. Należy jednak pamiętać, że bez względu na wybór pomiędzy ZUS i OFE nie ma gwarancji, że któryś z tych systemów (a nawet oba łącznie) pozwolą zaoszczędzić tyle pieniędzy by jesień życia można było spędzić godnie.

Dobre wyniki sprzedaży Skarbiec TFI

Dobre wyniki sprzedaży Skarbiec TFI

W czerwcu saldo wpłat i umorzeń w funduszach Skarbiec TFI wyniosło 100 milionów złotych. Wartość wpływów netto miesiąc wcześniej wyniosła 113 milionów złotych. Najlepiej spośród funduszy, już kolejny miesiąc z rzędu, sprzedaje się Subfundusz Skarbiec-Lokacyjny (68 milionów zł). Na drugim miejscu uplasował się JPMorgan-Global High Yield Bond Fund Polska (26 milionów złotych nowych aktywów w czerwcu). Innym dobrze sprzedającym się produktem jest Subfundusz Skarbiec-Obligacja (8 milionów zł zysku w czerwcu).

Alternatywa dla IKZE i IKE

Alternatywa dla IKZE i IKE

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Indywidualne Konta Emerytalne i Pracownicze Programy Emerytalne to składniki tworzące trzeci, dobrowolny filar emerytalny. Mają być źródłem dodatkowych oszczędności na “stare” lata. Czy to wszystkie możliwości? Okazuje się, że nie. Coraz więcej banków i innych instytucji finansowych oferuje swoim klientom PSO, czyli Programy Systematycznego Oszczędzania. Z definicji programy polegają na oszczędzaniu – może to być dowolny cel. Jednak coraz częściej pojawiają się one właśnie w kontekście alternatywy dla systemu emerytalnego, któremu ufamy coraz mniej.

PPE potrzebują pomocy

PPE potrzebują pomocy

Tak wynika ze słów dyrektora departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych w KNF Pawła Sawickiego. Obecnie (dane z końca 2013 roku) działa 1070 Pracowniczych Programów Emerytalnych. Nie jest, więc aż tak źle, ale zdaniem Sawickiego pomoc przydałaby się do zwiększenia dynamizmu rozwoju programów. Minister Pracy Marek Bucior widzi problemy, jednak nie gwarantuje, że w najbliższym czasie jakakolwiek pomoc w tym zakresie będzie miała miejsce. Wszystko przez problemy budżetowe.

Sposób na wyższą emeryturę

Sposób na wyższą emeryturę

Jak wypracować wyższą emeryturę przy pomocy III filaru? Jedną z odpowiedni może być inwestycja w obligacje korporacyjne w ramach rachunku maklerskiego prowadzonego w postaci indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Cała sztuka polega na sprzedaży lub kupnie obligacji w odpowiedniej chwili, czyli na krótko przed ustaleniem praw do odsetek. Korzyści? Sprzedając obligacje tuż przed ustaleniem prawa do odsetek może odroczyć opłacenie podatku do końca kwietnia następnego roku (pieniądze, które musiałyby pójść na podatek mogą jeszcze przez kilka miesięcy pracować na zysk).

IKZE Pekao DFE

IKZE Pekao DFE

Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao jest zarządzany przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Akcjonariuszami Pekao Pioneer PTE S.A. są Bank Pekao S.A. (65% akcji) i Pioneer Global Asset Management S.p.A. (35% akcji). Oba podmioty wchodzą w skład UniCredit Group. W ofercie Pekao Pioneer PTE można znaleźć Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w DFE Pekao. IKZE skierowane jest do osób zainteresowanych dobrowolnym gromadzeniem środków na przyszłą emeryturę (III filar).

Pamiętajmy o inflacji!

Pamiętajmy o inflacji!

Szereg różnego rodzaju symulacji przygotowanych przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy fundusze inwestycyjne zachęcających do korzystania z długoterminowych produktów oszczędnościowo – inwestycyjnych pokazuje jak pięknie może rosnąć nasz kapitał, nawet przy stosunkowo niewielkich miesięcznych (rocznych, kwartalnych, itp.) składkach. Podobnie może być w przypadku symulacji Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Sęk w tym, że tego typu prognozy (jako sposób zachęty) nie uwzględniają kilku bardzo ważnych czynników, które mają wpływ na finalny zysk.

Ulga podatkowa IKZE

Ulga podatkowa IKZE

Już tylko kilka dni zostało na wypełnienie rocznych zeznań podatkowych. Wszyscy posiadający Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) powinni pamiętać, że mogą odliczyć od podstawy opodatkowania wpłaty na konto wykonane w ostatnim roku kalendarzowym. Biorąc pod uwagę stopień wykorzystania limitu wpłat, podatek dochodowy można w ten sposób zmniejszyć średnio o kilkaset złotych. Osoby najlepiej zarabiające mogą liczyć na obniżkę nawet o 1400 złotych.