Zmiany IKZE

Zmiany IKZE

Niedawno pisaliśmy o przyjęciu przez rząd projektu reformy emerytalnej. Już na początku grudnia tego roku ustawa ma trafić pod obrady Sejmu. Najwięcej medialnego szumu dotyczy oczywiście fundamentalnych zmian w systemie emerytalnym polegającym na przeniesieniu części środków z OFE do ZUS i wprowadzenia możliwości wyboru pomiędzy tymi dwoma sposobami oszczędzania na przyszłą emeryturę. Warto jednak pamiętać również o innych proponowanych zmianach, a między innymi reformie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Dzięki zmianom mają być one bardziej atrakcyjne dla obywateli.

Sejm zajmie się reformą systemu emerytalnego w grudniu

Sejm zajmie się reformą systemu emerytalnego w grudniu

Projekt ustawy reformującej system emerytalny został już przyjęty przez rząd. Pod obrady Sejmu trafi na początku grudnia już na pierwszym posiedzeniu. Wszystko po to by jak najszybciej zakończyć pracę nad projektem tak by ustawa mogła wejść w życie już na początku 2014 roku. W projekcie mamy zapisane dokładne daty, kiedy rozpocznie się przenoszenie środków z OFE do ZUS czy okres, jaki będzie przeznaczony na decyzję i wybór pomiędzy funduszami, a państwowym ubezpieczycielem. Najwięcej mówi się oczywiście o OFE, ale projekt odnosi się również do innych elementów systemu emerytalnego, w tym do IKZE.

Pozytywna opinia o zmianach w IKZE

Pozytywna opinia o zmianach w IKZE

W cieniu zmian przepisów dotyczących Otwartych Funduszy Emerytalnych i przeniesienia środków z OFE do ZUS dyskutowane były przepisy mające uatrakcyjnić oszczędzanie na przyszłą emeryturę przy pomocy Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Chodziło tu w dużej mierze o formę opodatkowania tych ostatnich oraz wprowadzenie stałych opłat czy limitów wpłat (obecne metody ustalania limitu wpłat na IKZE są dość skomplikowane).

Reforma IKZE

Reforma IKZE

Jednym z punktów reformy emerytalnej, o które znacznie mniej mówi się niż o przeniesieniu środków z OFE do ZUS są zmiany w Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Projekt ustawy reformującej system emerytalny przewiduje wprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego dla wypłat z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Stawka opodatkowania wyniesie 10%. Dziś IKZE podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Czy tego typu zmiana zachęci obywateli do większej aktywności w trzecim filarze?

Czy IKZE będzie atrakcyjnym produktem?

Czy IKZE będzie atrakcyjnym produktem?

Zmiany w systemie emerytalnym, które nastąpią już niedługo mają uleczyć system emerytalny oraz podreperować nasz budżet. Część ekspertów, również zagranicznych jest nastawiona do tego pomysłu krytycznie i twierdzi, że jest to tylko polityka doraźna. W dalszej perspektywie Polska może mieć z systemem emerytalnym i budżetem jeszcze większe problemy niż dziś. Tak czy inaczej zmiany zostały już przesądzone. Rząd z Premierem na czele chce zrobić wszystko by ustawa weszła w życie już 1 stycznia 2014.

Czy IKZE będzie atrakcyjnym produktem?

Czy IKZE będzie atrakcyjnym produktem?

Zmiany w systemie emerytalnym, które nastąpią już niedługo mają uleczyć system emerytalny oraz podreperować nasz budżet. Część ekspertów, również zagranicznych jest nastawiona do tego pomysłu krytycznie i twierdzi, że jest to tylko polityka doraźna. W dalszej perspektywie Polska może mieć z systemem emerytalnym i budżetem jeszcze większe problemy niż dziś. Tak czy inaczej zmiany zostały już przesądzone. Rząd z Premierem na czele chce zrobić wszystko by ustawa weszła w życie już 1 stycznia 2014.

Nowe zasady niekorzystne dla emerytów?

Nowe zasady niekorzystne dla emerytów?

Coraz bliżej do reformy emerytalnej. Jednocześnie w Sejmie pojawił się obywatelski projekt zmian zasad oszczędzania na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Przypomnijmy, że obecnie w IKZE oszczędza 50 tysięcy polaków. Główną przyczynę niskiego zainteresowania tą formą gromadzenia środków na przyszłą emeryturę upatruje się w braku wiedzy na temat tego rozwiązania oraz dość skomplikowanych zasadach funkcjonowania kont (np. określanie limitu wpłat, opodatkowanie).

Nowe inwestycje w IKZE

Nowe inwestycje w IKZE

Reforma systemu emerytalnego jest na językach niemal wszystkich obywateli już od dłuższego czasu. Niedawno poznaliśmy ostateczny wariant, ku któremu skłonił się rząd. Wszyscy mówią o OFE i ZUS oraz zmianach, które mają ich dotyczyć, czyli między innymi przeniesieniu składek otwartych funduszy do zakładu ubezpieczeń oraz możliwości wyboru pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami (między OFE i ZUS). Jednak reforma emerytalna najprawdopodobniej wprowadzi zmiany również w III filarze emerytalnym.

Zmiany w IKZE

Zmiany w IKZE

Dopiero, co dowiedzieliśmy się jak najprawdopodobniej potoczy się los Otwartych Funduszy Emerytalnych, a już rząd bierze się za zmiany w III filarze, a dokładnie w Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Obecnie wypłaty z IKZE są opodatkowane zgodnie ze stawkami PIT. Pojawił się jednak pomysł resortu pracy by zmienić to na 5 procentową ryczałtową stawkę podatku od zysków kapitałowych. Resort finansów zgadza się na obniżkę, ale stawki PIT do 15%. Być może zostanie osiągnięty kompromis w tej kwestii.

Spada zaufanie do III filaru

Spada zaufanie do III filaru

Jak dobrze wiadomo polski system emerytalny składa się z trzech filarów, czyli ZUS, OFE i filaru trzeciego (IKZ, IKZE oraz PPE). Reforma emerytalna znacznie umniejszy rolę filaru drugiego, czyli Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jak twierdzą niektórzy może nawet doprowadzić do “śmierci” ten człon systemu emerytalnego. Warto też zauważyć, iż filar trzeci nie spełnia swojej roli. Już zanim podjęto konkretne prace nad reformą nie było dobrze. Jednak w tym roku zaufanie do IKE i IKZE spadło jeszcze bardziej.