Ile czasu na wybór między OFE i ZUS

Ile czasu na wybór między OFE i ZUS

Mimo podjęcia konkretnej decyzji w sprawie reformy emerytalnej i przyszłości OFE, a także deklaracji szybkiego uchwalenia ustawy mającej wprowadzić te pomysły w życie, wciąż trwają spory o ostateczny kształt jej zapisów. Jednym z takich problematycznych ustaleń jest to dotyczące okresu, jaki będziemy mieli na podjęcie ostatecznej decyzji czy chcemy postawić na OFE czy ZUS. Ministerstwo Finansów forsuje okres 3 miesięcy. Według tych założeń nowe prawo zaczęłoby funkcjonować 31 marca 2014 roku, a na ostateczną decyzję Polacy mieliby czas do końca lipca.

Wyższe zyski banku Pekao

Wyższe zyski banku Pekao

Jednym z podmiotów oferujących Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest grupa Banku Pekao SA. Z opublikowanych wyników finansowych wynika, że w drugim kwartale 2013 roku zysk netto grupy wzrósł do 741,8 miliardów złotych. Rok wcześniej zysk wyniósł 704,2 miliarda złotych. Rynek przewidywał, że zysk grupy będzie wynosił około 651,3 miliarda złotych. Jak zatem widzimy grupa Pekao spisała się o wiele lepiej niż zakładano i wypracowała zysk o kilkadziesiąt miliardów złoty wyższy od przewidywanego.

III filar nie spełnia oczekiwań

III filar nie spełnia oczekiwań

Zdaniem wielu ekonomistów III filar emerytalny nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Zgodnie z rządowymi danymi pod koniec 2012 roku było około 614 Indywidualnych Kont Emerytalnych natomiast średnia wartość wpłaty na IKE wynosiła w ubiegłym roku 2,6 tysiąca złoty. Wartość aktywów zgromadzonych na kontach wynosiła 3,5 miliarda złotych. Jednak aktywnych kont było tylko 258 tysięcy. Również z danych dotyczących ubiegłego roku wynika, że na jego koniec było prawie 500 tysięcy Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

Ostro o reformie OFE

Ostro o reformie OFE

Nie tylko w Polsce planowana reforma systemu emerytalnego nazywana przez niektórych zniszczeniem Otwartych Funduszy Emerytalnych wywołuje spore kontrowersje. Szerokim echem reforma odbiła się również w USA. Najlepszym dowodem jest felieton “Polscy pazerni politycy – nie są sami”. Ma się on ukazać, co prawda dopiero w październikowym numerze magazynu „Forbes”, ale już wiadomo, że autor Steve Forbes (redaktor naczelny magazynu „Forbes” oraz prezes wydawnictwa Forbes Inc.) nie zostawia suchej nitki na naszej ekipie rządzącej.

Nowe opodatkowanie IKZE?

Nowe opodatkowanie IKZE?

Jak donosi w komunikacie Centrum Informacji Rządowej, Rada Ministrów przyjęła we wtorek 17 września informację “o skutkach obowiązywania ustawy z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej”. Zaproponowano zmiany w systemie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, które mają zachęcić obywateli do oszczędzania na przyszłą emeryturę właśnie w ten sposób.

Dla kogo jest IKZE

Dla kogo jest IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego skierowane jest do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Osoba niepełnoletnia może jednak dokonywać wpłat na konto tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Wpłata na IKZE nie może przekroczyć wysokości takowych dochodów. Jedna osoba może posiadać tylko jedno Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Z drugiej jednak strony nic nie stoi na przeszkodzie by ta sama osoba poza IKZE miała również IKE oraz uczestniczyła w PPE (Pracowniczym Programie Emerytalnym).

III filar

III filar

System emerytalny składa się z trzech filarów. Dwa pierwsze są obowiązkowe. Mowa tu o ZUS i OFE. Trzeci filar nie jest obowiązkowy. Można, ale nie trzeb, a z niego korzystać. Na takowy III Filar składają się IKE, IKZE i PPE. Chodzi tu o Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego i Pracownicze Programy Emerytalne. Ostatni filar wprowadzono, jako szansę na dodatkowe oszczędności na przyszłą emeryturę. Oferty dodatkowego oszczędzania połączone są z pewnymi ulgami podatkowymi.

Transfery pomiędzy instytucjami prowadzącymi IKZE

Transfery pomiędzy instytucjami prowadzącymi IKZE

Transfer środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego może odbywać się wyłącznie do innej instytucji oferującej Indywidualne Kontro Zabezpieczenia Emerytalnego, z którą dany oszczędzający podpisał umowę o prowadzenie takowego konta. Nie jest możliwe przeniesienie środków z IKZE na konto IKE czy do Pracowniczego Programu Emerytalnego. Wypłaty transferowe związane z przeniesieniem środków między instytucjami oferującymi IKZE, a także wypłaty transferowe dokonane na IKZE osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego nie są objęte podatkiem.

Wypłata z IKZE

Wypłata z IKZE

Wypłata z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego może nastąpić tylko w dwóch przypadkach:

  • Na wniosek osoby oszczędzającej w momencie osiągnięcia wieku 65 lat (lub później) przy założeniu, że posiadacz konta dokonywał wpłat na IKZE przynajmniej przez pięć lat (jest to warunek konieczny, minimum 5 lat oszczędzania).
  • W przypadku śmierci właściciela konta IKZE. Wypłata następuje na wniosek osoby uposażonej (wskazanej przez właściciela konta w umowie podpisanej z podmiotem oferującym IKZE).

Roczny limit wpłat na IKZE

Roczny limit wpłat na IKZE

Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego jest roczny limit wpłat. Warto zauważyć, iż jest on niższy niż w przypadku kont IKE. Jak wyznaczany jest roczny limit dla kont IKZE? W odróżnieniu od IKE w przypadku, którego limit ustalany jest kwotowo na dany rok i na takim samym poziomie dla wszystkich oszczędzających, limit dla IKZE jest zależny od wysokości kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla konkretnego oszczędzającego za rok ubiegły.