Polacy odłożyli ponad 1,5 miliarda złotych na swoje emerytury

Prawie 1,6 miliarda złotych Polacy wpłacili w 2016 roku na poczet III filaru emerytalnego. To o ponad 250 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku. Prawie 60% nowych IKE i IKZE zostało otwartych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI). Na Indywidualne Konta Emerytalne wpłynął ponad 1 miliard złotych, a na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego ponad 0,5 miliarda złotych. Oznacza to, że gotowość Polaków do samodzielnego oszczędzania na emeryturę rośnie, ale wciąż jest na stosunkowo niskim poziomie. Dane Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że IKE cieszy się większym zainteresowaniem Polaków.

Nowych IKZE w 2016 roku powstało prawie 64 tysiące, z czego 59% z nich zostało otwartych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Na koniec minionego roku instytucje finansowe prowadziły łącznie ponad 643 tysiące kont IKZE, ale tylko 25% z nich było aktywnych. Najliczniejszą grupą, która ma założone IKZE, są kobiety w wieku 51-60 lat (ponad 100 tys. kont).

Dodaj swoją opinię