Porównanie IKZE TFI

Prezentujemy porównanie ofert Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego opartych o fundusze inwestycyjne, które oferowane są przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). W rankingu IKZE TFI przeanalizowaliśmy najważniejsze opłaty, koszty i prowizje (otwarcie i zarządzanie), wysokość pierwszych i kolejnych wpłat. Zapraszamy do lektury.

TFI Otwarcie IKZE Prowizja za zarzą-
dzanie
Pierwsza wpłata Kolejne wpłaty Prowizja od wpłat Link
Amplico
Amplico TFI S.A.
0 zł
18% – opłata pobierana od każdej wpłaty w roku kalendarzowym, w którym nastąpiła pierwsza wpłata w ramach umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne, lecz nie więcej niż 600 zł.
0 – 2,5%
opłata dystrybucyjna w zależności od subfunduszu i wartości aktywów
1000 zł
wpłata minimalna
500 zł
brak dodatkowych ograniczeń poza rocznym limitem wpłat, który wynosi 4 495,20 zł
0 zł
bez opłat
więcej
KBC
KBC TFI S.A.
0 zł
bez opłat
0,9 – 4%
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek – 4%
KBC Zmiennej Alokacji – 3,5%
KBC Akcyjny – 4%
KBC Globalny Akcyjny – 3%
KBC Aktywny – 3,8%
KBC Stabilny – 2,5%
KBC Obligacji Korporacyjnych – 1,3%
KBC Papierów Dłużnych – 1,35%
KBC Pieniężny – 0,9%
100 zł
wpłata minimalna
50 zł
brak dodatkowych ograniczeń poza rocznym limitem wpłat, który wynosi 4 495,20 zł
0 zł
bez opłat
więcej
Legg Mason
Legg Mason TFI S.A.
0 zł
400 zł – opłata manipulacyjna pobierana od wpłaty jednorazowo lub w 2 ratach po 200 zł
0,8 – 3,5%
Legg Mason CEE Select – 3,5%
Legg Mason Akcji – 3,5%
Legg Mason Strateg – 3,5%
Legg Mason Subfundusz Stabilny – 2,6%
Legg Mason Obligacji – 1,5%
Legg Mason Pieniężny – 0,8%
Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty (LM Senior FIO) – 2,5%
500 zł
w przypadku rozłożenia na raty opłaty za założenie konta, rozłożeniu na raty ulega również pierwsza wpłata – 2 raty po 250 zł.
100 zł
w ciągu pierwszych 36 miesięcy od pierwszej wpłaty klient musi wpłacić w sumie minimum 2 000 zł
0 zł
bez opłat
więcej
Pioneer Pekao
Pioneer Pekao TFI S.A.
0 zł
bez opłat
0,4 – 2,4%
Zniżki w opłatach manipulacyjnych dla osób spełniających określone warunki opisane w Warunkach uczestnictwa w Programie IKZE:
Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja – 0,75 – 2,4%
Pioneer Obligacji Plus – 0,4 – 0,75%
200 zł
wpłata minimalna
100 zł
brak dodatkowych ograniczeń poza rocznym limitem wpłat, który wynosi 4 495,20 zł
zniżki
zniżki w opłatach manipulacyjnych dla osób spełniających określone warunki opisane w Warunkach uczestnictwa w Programie IKZE
więcej
SKOK
TFI SKOK S.A.
0 zł
bez opłat
do 4%
wartości aktywów netto subfunduszu
200 zł
wpłata minimalna
200 zł
brak dodatkowych ograniczeń poza rocznym limitem wpłat, który wynosi 4 495,20 zł
0 – 4%
W zależności od funduszu. Zlecenia dotyczące IKZE składane w ramach umów zawieranych za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej TFI SKOK zwolnione są z opłat manipulacyjnych od nabyć.
więcej
Union Investment
Union Investment TFI S.A.
400 zł
Zwolnienie z opłat za otwarcie rejestru w przypadku bezpośredniego nabycia w siedzibie Union Investment.
0 – 5%
w zależności od subfunduszu i wartości kapitału
900 zł
wpłata minimalna
100 zł
brak dodatkowych ograniczeń poza rocznym limitem wpłat, który wynosi 4 495,20 zł
0 zł
bez opłat
więcej
BPH
BPH TFI S.A.
0 zł
800 zł – opłata manipulacyjna od pierwszej wpłaty
1,5 – 4%
Opłata naliczana jest proporcjonalnie do wartości środków zgromadzonych w poszczególnych subfunduszach (stawki maksymalne):
BPH Subfundusz Akcji – 4%
BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek – 4%
BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej – 4%
BPH Subfundusz Zrównoważony – 4%
BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych – 2,5%
BPH Subfundusz Obligacji 1 – 2%
BPH Subfundusz Obligacji 2 – 2%
BPH Subfundusz Skarbowy – 1,5%
BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu – 4%
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców – 4%
BPH Subfundusz Selektywny – 3%
1 000 zł
wpłata minimalna
100 zł
w pierwszym roku klient musi wpłacić minimum 2 000 zł
0 zł
bez opłat
więcej
ING
ING TFI S.A.
0 zł
bez opłat
0 – 2,7%
w zależności od funduszu
50 zł
wpłata minimalna
50 zł
brak dodatkowych ograniczeń poza rocznym limitem wpłat, który wynosi 4 495,20 zł
0 zł
bez opłat
więcej
PKO
PKO TFI S.A.
0 zł
bez opłat
0 – 4,5%
w zależności od subfunduszu i wartości kapitału
100 zł
wpłata minimalna
100 zł
brak dodatkowych ograniczeń poza rocznym limitem wpłat, który wynosi 4 495,20 zł
0 zł
bez opłat
więcej
SKARBIEC
SKARBIEC TFI S.A.
0 zł
bez opłat
0,2 – 5,5%
w zależności od subfunduszu i wartości kapitału
1 000 zł
wpłata minimalna
100 zł
brak dodatkowych ograniczeń poza rocznym limitem wpłat, który wynosi 4 495,20 zł
0 zł
bez opłat
więcej
BNP PARIBAS
TFI BNP PARIBAS POLSKA S.A.
0 zł
bez opłat
1 – 2% p.a.
BNP Paribas Akcji – 2% p.a.
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu – 2% p.a.
BNP Paribas Papierów Dłużnych – 1% p.a.
300 zł
wpłata minimalna
100 zł
brak dodatkowych ograniczeń poza rocznym limitem wpłat, który wynosi 4 495,20 zł
0 zł
bez opłat
więcej

Dodaj swoją opinię