Porównanie IKZE TUnŻ

Prezentujemy porównanie ofert Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego opartych o ubezpieczenia na życie, które oferowane są przez Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie (TUnŻ). W rankingu IKZE TUnŻ przeanalizowaliśmy najważniejsze opłaty, koszty i prowizje (otwarcie i zarządzanie), wysokość pierwszych i kolejnych wpłat. Zapraszamy do lektury.

TUnŻ Otwarcie IKZE Prowizja za zarzą-
dzanie
Pierwsza wpłata Kolejne wpłaty Prowizja od wpłat Link
AVIVA
AVIVA TUnŻ
0 zł
bez opłat
0 – 3,25%
w zależności od funduszu
od 55 zł
W zależności od wybranego wariantu (wpłaty regularne lub nieregularne)

Częstotliwość
Składka minimalna na IKZE
Miesięczna 55 zł
Kwartalna 165 zł
Półroczna 330 zł
Roczna 660 zł
Bez zadeklarowanej częstotliwości Pierwsza wpłata 250 zł

50 zł
W zależności od wybranego wariantu (wpłaty regularne lub nieregularne)

Częstotliwość
Składka minimalna na IKZE
Miesięczna 55 zł
Kwartalna 165 zł
Półroczna 330 zł
Roczna 660 zł
Bez zadeklarowanej częstotliwości Kolejne wpłaty – 50 zł

0 – 3,25%
w zależności od funduszu
więcej
AXA
AXA TUnŻ
0 zł
3,5% procent od kapitału pobierane przy pierwszej wpłacie
0 zł
bez opłat
80 zł
wpłata minimalna
80 zł
80 zł miesięcznie (minimum), 960 zł rocznie (minimum)
0 zł
bez opłat
więcej
Compensa
Compensa TUnŻ
0 zł
bez opłat
0 – 3%
zgodnie z opłatami za zarządzanie poszczególnymi funduszami
308 zł
300 zł to składka funduszowa, która po potrąceniu opłaty administracyjnej przeznaczona jest na zakup jednostek UFK.

8 zł to składka ochronna, która w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej.
Składka ochronna wynosząca 8 zł zapewnia ochronę ubezpieczeniową, na wypadek śmierci oszczędzającego, przez okres 12 miesięcy.
dowolna
brak dodatkowych ograniczeń poza rocznym limitem wpłat, który wynosi 4 495,20 zł
5%
50% każdej wpłaconej składki w pierwszym roku
5% każdej wpłaconej składki w latach kolejnych
więcej
ING
ING TUnŻ Polska S.A.
0 zł
bez opłat
0 – 2%
Do 2% kapitału, przez cały okres trwania ubezpieczenia. Wysokość prowizji zależy od wybranego funduszu.
50 zł
Minimalna miesięczna składka na IKZE to 50 zł, razem ze składką na polisę Sposób na Przyszłość – 200 zł miesięcznie. Wybierając IKZE lub IKE bądź oba produkty jednocześnie, klient zawiera również umowę Sposób na Przyszłość. Minimalna nieregularna składka na IKZE – 50 zł.
50 zł
Minimalna miesięczna składka na IKZE to 50 zł, razem ze składką na polisę Sposób na Przyszłość – 200 zł miesięcznie. Wybierając IKZE lub IKE bądź oba produkty jednocześnie, klient zawiera również umowę Sposób na Przyszłość. Minimalna nieregularna składka na IKZE – 50 zł.
0 zł
bez opłat
więcej
Pramerica
Pramerica Życie TUiR S.A.
0 zł
bez opłat
1 – 2,5%
Roczna stawka opłat za zarządzanie: Fundusz Akcji 2,5%, Fundusz Stabilnego Wzrostu 1,5%, Fundusz Obligacji 1%.
100 zł
wpłata minimalna
100 zł
Maksymalny roczny limit wpłaty 5 000 zł – łącznie Rachunek IKZE i Rachunek Nadpłaty.
0 zł
bez opłat
więcej
PZU
PZU Życie SA
0 zł
bez opłat
0 – 2%

Wartość rachunku IKZE Stawka opłaty
do 4000 zł 2,0%
od 4 000,1 zł 1,5%
od 15 000,1 zł 1%
powyżej 40 000 zł 0%

50 zł
wpłata minimalna
dowolna
500 zł – minimalna kwota składek inwestycyjnych opłaconych do upływu pierwszych 12 miesięcy trwania umowy
1 – 4%

Rok ubezpieczeniowy Stawka opłaty alokacyjnej
1–3 4%
4–5 3%
6-10 2%
od 11 1%

więcej

Dodaj swoją opinię